Hoe beoordeel je een raadsvoorstel?

Hoe beoordeel je een raadsvoorstel?

Als raadslid komt je al snel ogen en oren te kort. De tijd die je hebt is beperkt en de complexiteit van veel stukken die je moet beoordelen is groot. Je ziet al snel door de bomen het bos niet meer. Daarom is er nu de handige beoordelingskaart voor raadsvoorstellen. Met deze kaart ben je in staat in drie stappen raadsvoorstellen sneller en beter te beoordelen.

Prioriteren

Het eerste waar je als raadslid een keuze over moet maken als er een raadsvoorstel op de agenda staat, is of je er tijd en energie in gaat steken. De prioriteit die je er aan geeft hangt bijvoorbeeld af van hoe politiek urgent het is en of het mogelijk controversieel is. Ook speelt hier mee of het voorstel aansluit bij de doelen van jezelf, de partij en je fractie.

Toetsen

Als de knoop is doorgehakt over het wel of geen prioriteit toekennen aan een raadsvoorstel, volgt het toetsen van het voorstel. Bevat het voorstel heldere doelen met mijlpalen en is duidelijk hoe de raad dit kan controleren? Bevat het voorstel naast de voorkeursoptie de belangrijkste alternatieve opties met argumenten? Bevat het voorstel een helder besluit met zelfstandig leesbare beslispunten die ook te amenderen zijn? Met deze en andere vragen helpt de beoordelingskaart je als raadslid een oordeel te vellen over de leesbaarheid en volledigheid van een voorstel.

Besluiten

De laatste stap is vaak het lastigst, het nemen van een besluit. Wat is je oordeel over het voorgestelde besluit in het voorstel en welke politieke overwegingen spelen voor jou mogelijk een rol? De beoordelingskaart bevat ook voor deze stap een serie handige hulpvragen.

Beoordelingskaart

De beoordelingskaart voor raadsvoorstellen van onze kennispartner de Argumentenfabriek biedt geen pasklare antwoorden. Toch is de kaart onmisbaar voor raadsleden omdat deze helpt snel en helder te denken over de honderden raadsvoorstellen die je als raadslid voorgeschoteld krijgt. Probeer hem dus uit bij de voorbereiding van je volgende raadsvergadering!