Hoe bepaal je de norm?

Hoe bepaal je de norm?

Hoe bepaal je wanneer iets een stevig gesprek is of intimiderend? Dat was een van de vragen die aan bod kwam tijdens een online bijeenkomst met de regioambassadeurs van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.

De ambassadeurs spraken onder andere over het creëren van een veilige cultuur binnen de raad zodat raadsleden zich vrij voelen om te spreken over mogelijke agressie en intimidatie. Zo gaven een aantal ambassadeurs aan dat er altijd een korte evaluatie plaatsvindt van zowel raads- als commissievergaderingen in het presidium of het seniorenconvent. Op deze manier wordt voorkomen dat bepaalde zaken gaan sluimeren binnen de raad wat tot onaangename situaties kan leiden.

Daarnaast krijgt een agressieprotocol binnen veel raden een belangrijke plek. Zo wordt dit in een aantal gemeenten meegenomen in het inwerkprogramma, waarmee ook startende raadsleden hierover in gesprek gaan en weten waar ze terecht kunnen wanneer zij te maken krijgen met agressie of intimidatie. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden faciliteert gemeenteraden bij het in gesprek gaan. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met info@raadsleden.nl.

Regioambassadeur

Om raadsleden die te maken krijgen met agressie en intimidatie te ondersteunen is in 2019 het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur opgericht. Als onderdeel van dit ondersteuningsteam is in 2020 het ambassadeursnetwerk opgericht. Dit netwerk, bestaande uit 18 (voormalig) raadsleden, biedt raadsleden die te maken hebben gehad met agressie en intimidatie nazorg en een luisterend oor. Zo krijgen raadsleden die zich bedreigd voelen niet alleen uitgebreide hulp op het moment van melding, maar wordt er actief een vinger aan de pols gehouden en ondersteuning geboden waar mogelijk.

Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur

Het ambassadeursnetwerk van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is onderdeel van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. Raadsleden die te maken krijgen met agressie, intimidatie of ondermijnende activiteiten kunnen contact opnemen met dit ondersteuningsteam via 070-373 8119. Dit ondersteuningsteam kan, in overleg, een ambassadeur inzetten die nazorg kan bieden door gesprekken, een luisterend oor of bijvoorbeeld hulp bij een aangifte.