Hoe blijft de raad in positie als hoogste bestuursorgaan?

Hoe blijft de raad in positie als hoogste bestuursorgaan?

Een jaar geleden vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Nu, ruim een jaar later, zijn de raden en raadsleden ingewerkt en voortvarend van start gegaan. Hoe hebben raadsleden het afgelopen jaar beleefd? Welke uitdagingen liggen er nog voor de rest van de raadsperiode en hoe ga je hier als raad(slid) mee om? Tijdens de Dag voor de Raad op 24 mei in Deventer gaan wij in gesprek met raadsleden en wetenschappers om antwoorden te krijgen op deze vragen.

Op de Dag voor de Raad zijn er naast aansprekende plenaire sprekers verschillende workshops waarmee raadsleden hun kennis kunnen verbreden. Zo kunt u zich bijvoorbeeld verdiepen in de regionale energietransitie. Hoe krijgt deze vorm en welke rol is hier weggelegd voor raadsleden? Ook de jeugdzorg komt in een van de workshops uitgebreid aan bod. In de workshop ‘’Hoe krijg je zicht op jeugdzorg?’’ krijgen raadsleden voorlichting over hoe zij zicht krijgen op de jeugdzorg en zo voorkomen dat zij met onverwachtse tekorten worden geconfronteerd.

Wanneer u geïnteresseerd bent in raadsakkoorden bent u van harte welkom in de workshop ‘’Een raadsprogramma: werkt dat?’’. Hier nemen ervaringsdeskundigen u graag mee in het proces wat voorafgaat aan het afsluiten van een raadsakkoord en vertellen zij u graag hoe een raadsakkoord in de praktijk werkt? Ook burgerinitiatieven komen uitgebreid aan bod tijdens de Dag voor de Raad. In de workshop ‘’Hoe om te gaan met burgerinitiatieven?’’ krijgen raadsleden tips om een uitnodigend bestuursorgaan te worden dat goed weet om te gaan met initiatieven vanuit burgers. Daarnaast is er volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en van collega-raadsleden te leren.

Dag voor de Raad

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden organiseert jaarlijks de Dag voor de Raad. Tijdens deze dag gaan wij met raadsleden in gesprek en zijn er bijdragen vanuit de wetenschap over actuele onderwerpen die betrekking hebben op het raadswerk. Op deze manier wil de Nederlandse Vereniging de wetenschap en de praktijk met elkaar verbinden en zo de raadsleden nog beter in positie brengen. Immers, een goede raad doet er toe. De Dag voor de Raad vindt dit jaar plaats in de middag van 24 mei in het stadhuis van Deventer. Er is de mogelijkheid tot een lunch vanaf 12:00. Om 13:00 uur zal het programma aanvangen. Omstreeks 17:15 zal er afgesloten worden met een informele netwerkborrel. Deelname aan de Dag voor de Raad is geheel kosteloos.

Aanmelden

Aanmelden voor de Dag voor de Raad in Deventer kan hier: aanmelden Dag voor de Raad 2019. Hier kunt u tevens uw voorkeur voor een workshop doorgeven. Het volledige programma wordt binnenkort bekend. Houd hiervoor onze website en social media in de gaten. Bij eventuele vragen kunt u de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden bereiken via 070-3738195 of info@raadsleden.nl.