Hoe brengt de raad zichzelf en de griffier in de juiste informatiepositie?

Hoe brengt de raad zichzelf en de griffier in de juiste informatiepositie?

Informatie komt van alle kanten op de gemeenteraad af. Nieuwe informatiestromen ontstaan door de digitalisering en het gebruik van social mediaplatforms door inwoners. Daarnaast zijn er nog de klassieke informatiestromen van het college naar de raad. Welke positie neemt de raad in een representatieve en participatieve democratie in die te maken heeft met open informatiesystemen? Wat verlangt de raad daarbij van de griffier?

Het zijn twee kernvragen die als discussieonderwerpen worden benoemd in de VNG Realisatie-publicatie “Tussen Thorbecke en filterbubbel. Raadsleden in de informatiesamenleving”. Raadsleden maar ook griffiers krijgen daarbij vragen aangereikt waarover zij de discussie kunnen voeren zoals:

  • Hoe ervaart u het werk in de digitale wereld waarin de spelregels voortdurend veranderen of schimmig blijven?
  • Heeft u als raad voldoende verbinding met nieuwe arrangementen: lokale initiatieven, start-ups of social labs?
  • Lijkt u het een goed idee om de griffie de moderatorrol te laten vervullen over het maatschappelijk informatiesysteem?

Klik op afbeelding om te vergroten

Versterken informatiepositie

De publicatie wil niet alleen de discussie tussen raadsleden en van raad met griffie en ambtelijke organisatie stimuleren. De publicatie sluit af met een oproep om de informatiepositie te versterken door raadsleden en griffiers te vragen zich uit te spreken over onder meer de volgende vragen:

  • Om uw collega’s aan te sporen om de noodzaak voor eigentijdse raadsondersteuning te realiseren;
  • Om de griffie in positie te zetten voor regie en moderatie op informatie;
  • Om er voor te zorgen dat de medewerkers van het archief goed aan de nieuwe wettelijke verplichtingen kunnen voldoen.

In onderstaand afbeelding van VNG-realistie wordt overzichtelijk weergegeven binnen welk speelveld van informatievoorziening raadsleden opereren. 

Klik op afbeelding om te vergroten