Hoe ga je als raad om met data?

Hoe ga je als raad om met data?

Ook gemeenten verzamelen op een steeds grotere schaal allerlei data en deze data is ook steeds actueler. Denk aan de luchtkwaliteit, het aantal mensen in een gebied of het aantal actuele files. Wat is de waarde van deze data voor de raad?

Het college verzamelt ruwe data en zet deze om naar informatie door de data in de context te zetten. Zo zegt een cijfer over de luchtkwaliteit, pas iets waardevol wanneer ook duidelijk wordt wat dat cijfer zegt over de luchtkwaliteit. Het gaat er uiteindelijk om of de luchtkwaliteit goed of slecht is.

Wat betekenen data?

Lisanne de Roos deed voor de griffie van de gemeente Utrecht onderzoek naar wat data kan betekenen voor de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft een kleinere ondersteuning dan het college en minder tijd. Hierdoor is het logisch dat de informatiepositie van de raad ten opzichte van het college slechter is. Het onderzoek van Lisaane de Roos gaat over data, hoe deze waardevol kan zijn voor de raad, maar ook hoe deze een bedreiging kan vormen. In onderstaand filmpje legt zij uit hoe data waardevol kan zijn voor de raad.

Beter controleren en sturen

Door als raad en griffie te leren over data en ermee te experimenteren kan de raad het college beter controleren en beter sturen op data.
Neem bijvoorbeeld een complex dossier als de jeugdzorg. Door een dashboard te maken met allerlei gegevens over de jeugdzorg kunnen raden gerichter controleren en uiteindelijk ook de kaders bijstellen.
Als het college bijvoorbeeld verwijst naar dat dashboard en geen verdere informatie verleent, beschikken raadsleden en de griffie niet over de juiste kennis om kritisch deze data te bekijken en kan dit een negatief effect hebben op de informatiepositie van de raad.

Filmje De datagedreven gemeenteraad