Hoe ga je om met boze en teleurgestelde inwoners?

Hoe ga je om met boze en teleurgestelde inwoners?

Hoe ga je om met inwoners die de overheid als dader zien van hun onheil of zelfs niets meer van de overheid willen weten? En hoe kunnen de raad en college de verbinding behouden met alle inwoners?

Over deze vragen kun je als raadslid – maar ook als wethouder, burgemeester, griffier en gemeentesecretaris – in gesprek tijdens het VNG Jaarcongres op 25 juni in Alphen aan den Rijn en Gouda.

Blinde vlek

Je mag als burgemeester, raadslid en wethouder uiteraard op je vakmanschap als politiek ambtsdrager en je eigen ervaring vertrouwen. Maar de vraag is: waar zitten je blinde vlekken? En wat kan jou helpen om ook voor deze inwoners van betekenis te zijn, ondanks het beschaamde vertrouwen in de overheid? We hebben prinses Laurentien als inleider, die vanuit de toeslagenaffaire, kijkt en ziet hoe inwoners in problemen zijn gekomen. En we hebben Rik Peels van de Vrije Universiteit als spreker die met u in gesprek gaat over hoe je boze, teleurgestelde en afhakende burgers kunt herkennen. Aanmelden voor deze deelsessie kan nog steeds!

Deelsessie diversiteit

De lokale democratie is van ons allemaal, maar steeds minder mensen gaan naar de stembus bij de raadsverkiezingen. En steeds vaker horen we dat de gemeenteraad geen afspiegeling is van en voor alle inwoners.

Wat is er nodig om de lokale democratie, de basis van ons democratisch systeem, aantrekkelijk te houden als het democratische platform om verschillen te beslechten voor alle inwoners? Is het wenselijk dat grotere groepen inwoners een plek krijgen aan de tafel van onze lokale democratie?

Hoe kan de raad en college een representatie worden van en voor alle inwoners? Is het wenselijk om onze wijze van vergaderen te veranderen? Wat is het belang van meedoen, meepraten en meebesluiten door meer vrouwen, meer jongeren en meer inwoners met een migrantenachtergrond?

Deze deelsessie is al vol.

VNG Jaarcongres

Beide deelsessies worden gehouden tijdens het VNG Jaarcongres op 25 en 26 juni 2024. Het thema van dit jaarcongres is ‘De kracht van verbeelding’. Beide deelsessies worden voorbereid door de beroeps- en belangenverenigingen uit de lokale democratie: Nederlands Genootschap van Burgemeesters, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Wethoudersvereniging, Vereniging van Gemeentesecretarissen en Vereniging van Griffiers.

Meer informatie

Klik op deze link om je aan te melden voor het VNG jaarcongres.

Wil je als raadslid naar het VNG Jaarcongres? Bespreek tijdig in jouw raad met jouw college wie namens de gemeente naar het Jaarcongres gaat.