Hoe kan uw gemeente gebruik maken van Europa?

Hoe kan uw gemeente gebruik maken van Europa?

Europa zal een belangrijk issue zijn tijdens de komende verkiezingen. Het is echter ook voor gemeenten van belang om voortdurend op de hoogte te zijn van Europese zaken. Welke Europese fondsen zijn bijvoorbeeld beschikbaar voor gemeenten? Hoe kunt u deze Europese fondsen verkrijgen? Van welke Europese regelgeving ondervinden gemeenten hinder of gemak? Hoe kunt u bijdragen aan het beïnvloeden van de Europese regels? Hoe werkt Europa door voor de burgers in een gemeente? Benieuwd hoe andere bestuurders Europa in hun gemeente hebben verankerd? Wilt u weten wat uw collega's in Brussel ondernemen?

De directie Europa van de VNG gaat u, naast de reguliere kanalen, van deze ontwikkelingen op de hoogte houden. U kunt zich nu aanmelden voor een tweewekelijkse email met daarin heel kort de belangrijkste zaken die spelen op het gebied van de Europa en gemeenten, zoals Europees geld, regels en kennisnetwerken. Bovendien zal jaarlijks een bijeenkomst voor bestuurders en Europa worden georganiseerd, en ontvangt u uitnodigingen voor bijeenkomsten en relevante informatie. Meldt u aan voor de emailservice bij Annemiek Wissink, directeur Europese Zaken van de VNG, via annemiek.wissink@vng.nl. Of mail of bel voor nadere informatie: 070-3738551.

In 2010 is een dergelijke emailservice gestart voor ambtenaren die zich bezig houden met Europese zaken, wat is uitgemond in een Europa ambtenaren netwerk.