Hoe kies je een vicevoorzitter?

Hoe kies je een vicevoorzitter?

Vicevoorzitters worden in steeds meer gemeenten verkozen en krijgen daar vaak meer bevoegdheden bij. Zo zijn er vicevoorzitters die op eigen initiatief het voorzitterschap van de burgemeester over mogen nemen. Verkozen vicevoorzitters genieten ook vaak meer gezag dan raadsnestors. Echter is de verkiezing en de procedure hier voor vaak nog niet vast gelegd.

De verkiezing van de vicevoorzitter wordt vaak vastgelegd in het reglement van orde. Hierin spreekt de raad vooraf met elkaar af hoe elke raadsperiode er weer een nieuwe vicevoorzitter wordt aangesteld. Het kan zijn dat de gemeenteraad besluit om het langstzittend raadslid te behouden als vicevoorzitter of hij kan er voor kiezen om deze te verkiezen. Het is handig dit vast te leggen in het reglement van orde zodat de raadsnestor niet het idee krijgt dat hij/zij niet gewaardeerd wordt wanneer er toch wordt overgegaan tot het verkiezen van een vicevoorzitter.

Profielschets

Bij het verkiezen van de vicevoorzitter wordt zelden een profielschets opgesteld. Hierdoor is het onduidelijk welke eigenschappen of vermogens de vicevoorzitter dient te hebben naast het kunnen voorzitten van een raadsvergadering. Een profielschets kan de rol die de vicevoorzitter aanneemt in jouw gemeente concreet en objectief maken. Zo voorkom je dat de functie van vicevoorzitter politieker worden opgevat omdat zijn verkiezing wellicht berust op zijn lidmaatschap van een partij, of de coalitie dan wel oppositie. Een profielschets kan zo een objectievere keuze mogelijk maken. Dit bestendigt zijn positie als een raadslid dat boven de raad kan staan en in kan grijpen wanneer het functioneren van de raad of de integriteit van een raadslid in het gedrang is. De profielschets kan zo ook vastgelegd worden in het reglement van orde.

Debat

Uit het onderzoek ‘Vicevoorzitter, benoemde of gekozen macht?’ blijkt dat al vijfenveertig procent van de gemeenteraden daadwerkelijk debat voert over de rol van vicevoorzitter mag vervullen en daar is weinig behoefte aan. Tegelijkertijd vindt meer dan zestig procent dat de raad vrijelijk de rol van vicevoorzitter in moet kunnen vullen.

Meer informatie?

Wil je het onderzoek ‘Vicevoorzitter, benoemde of gekozen macht?’ lezen? Klik dan hier

Wil je meer weten over de rol van vicevoorzitter? Klik hier