Hoe kom je tot de beste fractie?

Hoe selecteer je de goede kandidaat raadsleden? Deze vraag stond centraal in de workshop die Berenschot verzorgde op verzoek van Raadslid.nu op de conferentie: Op tijd voor de gemeenteraadsverkiezingen op vrijdag 16 november j.l. in het stadhuis van de gemeente Apeldoorn.

Deze bijeenkomst werd georganiseerd door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat, de Vereniging van Griffiers, de Nederlandse vereniging voor raadsleden, Raadslid.nu en het Actieprogramma Lokaal Bestuur. 

In de workshop werd aandacht gegeven aan het profiel van een fractie en hoe je op basis van competenties kunt komen tot een goede selectie. In een interactieve werkvorm werd hier concreet aandacht besteed. Berenschot heeft eerder in opdracht van Raadslid.nu het competentieprofiel van raadsleden ontwikkeld en een assesment-tool waarmee fractievoorzitters en raadsleden zicht krijgen op de sterke en minder sterk ontwikkelde competenties. Aan de hand van vragen voor raadsleden ontstaat een scoreprofiel en worden ontwikkelbehoeften in kaart gebracht. Op deze wijze worden trainings- en opleidingsmogelijkheden vastgesteld. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen kan het instrument dienen als hulpmiddel bij de kandidaatstellingsprocedure en uiteindelijk de samenstelling van een zo goed mogelijk toegeruste fractie.

Na de verkiezingen kan de fractie aan de hand van o.a. het competentiespel dat door Berenschot is ontwikkeld vaststellen welke competenties in de fractie goed zijn ontwikkeld en welke nog versterking behoeven.

Deze workshop werd verzorgd door Jan van Leijenhorst, adviseur Openbaar Bestuur bij Berenschot, voormalig raadslid en wethouder en onder meer oud-medewerker van de VNG. Voor eventuele vragen is hij bereikbaar onder nummer 06-12612180.