Hoe krijg je grip op de regio?

Hoe krijg je grip op de regio?

Het is voor raadsleden veelal lastig om voldoende zicht en grip te krijgen op regionale samenwerkingen. Om raadsleden hier praktische handvatten voor te bieden organiseert de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een webinar op 5 maart.

Welke goede voorbeelden zijn er in de praktijk van regionale samenwerking? Wat is het verschil tussen opdrachtgeverschap en eigenaarschap, en welke rol kan bijvoorbeeld een raadsrapporteur vervullen?
Tijdens het webinar van 5 maart (15:00-16:00 uur) gaat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in gesprek met een aantal experts over onder andere deze vragen. Daarnaast is er volop ruimte voor vragen vanuit raadsleden.

Best practices

In de Regio Rivierenland is er, op initiatief van actieve raadsleden, een raadskring opgericht. Het doel van deze raadskring is om alle raadsleden uit de regio ervan bewust te maken dat je als raad wel degelijk invloed kunt hebben op de verschillende gemeenschappelijke regelingen waar je mee te maken krijgt.
Dit doen ze bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de agenda’s van de betrokken raden gesynchroniseerd zijn. Ook organiseert de raadskring bijeenkomsten voor raden om met elkaar te spreken over de verschillende gemeenschappelijke regelingen waar zij mee te maken hebben.
Nanda van Doremalen, raadslid in Buren en een van de initiatiefnemers van de raadskring, vertelt tijdens dit webinar uitgebreid over de raadskring in Rivierenland en komt met praktische handvatten waarmee u ook in uw regio aan de slag kunt.

Raadsrapporteur

Naast de best practices die vanuit de regio Rivierenland worden gedeeld is er tijdens het webinar ook volop ruimte voor experts om raadsleden tips en handvatten te geven. Vera Tax, lid van het Europees Parlement en voormalig raadslid en wethouder, gaat tijdens het webinar in op de rol die een raadsrapporteur kan vervullen om meer zicht te krijgen op wat er in de regio speelt.
Harry ter Braak, adviseur bij WagenaarHoes en expert op het gebied van gemeenschappelijke regelingen, gaat tijdens dit webinar uitgebreid in op de vragen rondom opdrachtgeverschap en eigenaarschap van de raad bij regionale samenwerkingsverbanden.

Meer informatie

Het webinar vindt plaats op 5 maart tussen 15:00 en 16:00 uur. Deelname is geheel kosteloos. Aanmelden voor het webinar kan hier: aanmelden. Het volledige programma wordt op deze agendapagina zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.