Hoe krijg je grip op regionale samenwerking in de coronacrisis?

Hoe krijg je grip op regionale samenwerking in de coronacrisis?

In de anderhalvemetersamenleving is het lastig om als raad de controlerende rol te vervullen. Vergaderingen vinden online plaats en belangrijke keuzes worden op de lange baan geschoven. Marcel Boogers, hoogleraar innovatie en regionaal bestuur, neemt je op 3 juni daarom mee in de Online Raadsacademie over regionale samenwerking in de coronacrisis.

Raadsleden hebben moeite met hun rol te vervullen in regionale samenwerkingen. Het is lastig om invloed te hebben op de afspraken die gemaakt worden in de regionale samenwerkingsverbanden. De coronacrisis maakt dit nog lastiger omdat raden en commissies minder bijeen komen en de overschakeling naar digitaal vergaderen gemaakt moet worden. Bij bijvoorbeeld de Regionale Energiestrategie (RES), waar het ook belangrijk is dat inwoners betrokken worden, is het concept daarom 4 maanden uitgesteld tot in oktober. Eerder ging Douwe Jan Elzinga in zijn column in op de rol van de raad bij de RES. Hij betoogde dat raden hun rol niet af moeten laten pakken door de landelijke overheid en dat zij de inbreng zeker niet alleen aan het college moeten overlaten. Om raadsleden inzicht te bieden in dit lastige dossier zijn eerder de RES-kaarten ontwikkeld. 

In de vijfde Online Raadsacademie gaat hoogleraar Marcel Boogers daarom in op de rol bij regionale samenwerking. Er is dan ook aandacht voor de RES. Deze sessie vindt plaats op woensdagavond 3 juni van 19:30 tot uiterlijk 21:00 uur. In de wekelijkse Online Raadsacademie gaan raadsleden onder begeleiding van een deskundige aan de slag in interactieve sessies met een onderwerp.

Praktische informatie

Datum: 3 juni, 19:30-21:00 uur.

Locatie: Online via zoom.

Aanmelden: aanmelden kan hier.