Hoe krijg je zicht op ondermijning in je eigen netwerk?

Hoe krijg je zicht op ondermijning in je eigen netwerk?

Hoe krijg je als raadslid zicht op ondermijnende activiteiten binnen je gemeente en hoe herken je ‘red flags’ binnen je eigen netwerk? Tijdens de online Raadsacademie van 26 september gaan we hierover in gesprek met Gelderse raadsleden en krijgen zij concrete handvatten om hiermee aan de slag te gaan.

Raadsleden staan veelal midden in de maatschappij en hebben als lekenbestuurder naast het raadswerk ook een betaalde baan. Hierdoor hebben raadsleden vaak een breed netwerk waarbinnen zij functioneren. Dit vraagt om een bewustzijn van de verschillende rollen en ‘petten’ waarmee je als raadslid te maken hebt. Daarnaast is het voor raadsleden van belang inzicht te hebben in welke mogelijke ondermijnende activiteiten zich kunnen ontwikkelen binnen het eigen netwerk.

Om raadsleden hierbij te ondersteunen organiseert de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in samenwerking met de Gelderland Academie een online Raadsacademie op 26 september (10:30-12:00). Tijdens Raadsacademie zal er met casuïstiek worden in gegaan op de situatie voor Gelderse raadsleden.
Willeke Slingerland, lector aan de Saxion Hogeschool, zal tijdens deze Raadsacademie ingaan op het begrip netwerkcorruptie en wat dit betekent voor het werk als gemeenteraadslid. Daarnaast zal het RIEC in gesprek gaan met raadsleden over de vraag hoe zij zicht kunnen krijgen op ondermijnende activiteiten binnen hun gemeente en welke rol verschillende organisaties zoals het RIEC hierbij kunnen vervullen.

Meer informatie

Deelname aan deze Raadsacademie is geheel kosteloos, aanmelden kan hier: Raadsacademie (26/09). U ontvangt in de week voorafgaand aan de Raadsacademie een link waarmee u toegang krijgt tot de online sessie. Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met Bart de Roo via Bart.deRoo@raadsleden.nl

Weerbaar bestuur

Wanneer u zelf te maken krijgt met ondermijnende activiteiten, bijvoorbeeld in de vorm van agressie of intimidatie, kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. Dit team bestaat uit vertrouwenspersonen van de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, burgemeesters en wethouders. Het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur is bereikbaar via 070-3738314. Meer informatie over het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur vindt u hier: Ondersteuningsteam.

Volledig overzicht

Voor een volledig overzicht van de activiteiten van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden kunt u onze agenda raadplegen. Deze vindt u hier: Agenda.