Hoe leid je als voorzitter een vergadering?

Hoe leid je als voorzitter een vergadering?

Als voorzitter is het aan jou de taak de raads- of commissievergadering in goede banen te leiden. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe pak je het aan? In de nieuwe animatie op de digitale leeromgeving voor raadsleden leggen we in een paar stappen uit hoe je grip houdt op de vergadering.

Het voorzitterschap heeft twee belangrijke elementen. Allereerst de opening waarbij het doel en proces van de vergadering voorop staan. Ten tweede de juiste interventies, want hoe gaat je om met ongewenste uitspraken? Met deze twee elementen houd je grip op het gesprek en kan de vergadering optimaal verlopen.

Leeromgeving

De animatie 'Voorzitten' vind je in de digitale leeromgeving. In de leerlijn Vergaderen op de digitale leeromgeving vind je meer modules over dit onderwerp. Deze animatie is in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden geproduceerd door Debat.nl.