Hoe staat het met de veiligheid van het keukentafelgesprek?

Hoe staat het met de veiligheid van het keukentafelgesprek?

Een veilige digitale omgeving in de informatiesamenleving is cruciaal maar heeft de gemeente de eigen digitale systemen wel voldoende beveiligd tegen hacken? ‘We digitaliseren alles. Alle informatie, ook van kwetsbare mensen wordt digitaal vastgelegd. Straks gaan wijkteams op pad en leggen de keukentafelgesprekken vast op hun ipad. Is die informatie over kwetsbare gezinnen dan voldoende afgeschermd?’

Harro Spanninga van de Taskforce BID stelde de vragen over de (digitale) veiligheid van de keukentafelgesprekken aan de orde tijdens het regionaal congres over veiligheid voor raadsleden in Haren, donderdag 26 juni. Het is een risico, waar zo bleek, raadsleden zich nog onvoldoende bewust van zijn.

Bewustwording over dat soort risico’s is dus gevraagd, maar raadsleden willen natuurlijk weten wat zij nog meer kunnen doen. ‘Het wordt vaak als gezeur gezien als wij vragen of het in orde is. Het antwoord wat je dan krijgt is: wij voldoen aan de protocollen’, aldus een van de aanwezige raadsleden over hoe het college van burgemeester en wethouders reageert op dit soort vragen.

De Taskforce BID had enkele tips om in dat soort gevallen door te vragen. ‘Je kunt vragen of wanneer het mis gaat er een continuiteitsplan is, dan vraag je of er uitgeweken kan worden naar een ander systeem als bijvoorbeeld de huidige systemen uit vallen. Je kunt ook vragen of er wanneer er een crisis uitbreekt, er een draaiboek is hoe te handelen.’ Meer informatie over wat te doen bij aanvallen van hackers en cybercriminaliteit is te vinden op de website van de Taskforce BID (www.taskforcebid.nl).

Eyeopener: decentralisatie zorg gaan ook over veiligheid

Een eyeopener voor de raadsleden tijdens het congres veiligheid in het Groningse Haren was dat aandacht voor veiligheid nog meer van belang is door de decentralisatie van taken in het sociale domein. De vraag wie recht heeft op zorg kan invloed hebben op de veiligheid in een wijk, zo legden Carlijn van Schie en Vera Huijgens van het Centrum voor Criminaliteitspreventie (www.hetccv.nl) uit. Het CCV heeft voor raadsleden een speciale webpagina met meer informatie, tips en aanbevelingen: www.raadsledenenveiligheid.nl

De opening van het congres in Haren werd verricht door het Harense raadslid en vice-voorzitter van de raad, Lammie Schuiling. Zij nam de congresdeelnemers mee terug naar project X-rellen en het Facebookfeestje in september 2012 in Haren dat het gevoel voor veiligheid in de Groningse gemeente blijvend heeft veranderd. Schuiling vertelde hoe haar dochter die avond de situatie in Haren vergeleek met wat zij ervaren had in Irak.

Regiocongres veiligheid

Tijdens het regionaal congres veiligheid in Haren (Gr.) informeerden sprekers van het ministerie van Justitie & Veiligheid, de Inspectie Veiligheid & Justitie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie (Het CCV), de Taskforce Bestuur & Informatieveiligheid Dienstverlening (BID), het programma Veilige Publieke Taak de raadsleden over de aspecten van veiligheid en de rol die de gemeenteraad kan spelen om de veiligheid in hun gemeente te vergroten.

Het regiocongres veiligheid in Haren is de tweede in een reeks van vier regionale congressen over veiligheid van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden om raadsleden te ondersteunen bij het opstellen van het eigen en regionale veiligheidsplan. Op woensdag 2 juli in Apeldoorn en op maandag 7 juli in Leidschendam-Voorburg wordt eenzelfde regionaal congres gehouden in het oosten en het westen van het land.