Hoe transparant moet een raadslid zijn?

Hoe transparant moet een raadslid zijn?

Al raadslid kom je veel te weten over wat er in een gemeente speelt. Daar tegenover staat dat de burgers namens wie jij in de raad zit vormt, ook het een en ander over jou mogen weten. Betaalde en onbetaalde nevenfuncties moeten daarom altijd openbaar zijn.

Op een raadslid zijn een hoop regels van toepassing. Niet alleen wat betreft het openbaren van nevenfuncties. Ook is de Gemeentewet helder over wat het raadslid wel en niet mag in relatie tot de gemeente. 

In de tweede juridische kennisclip legt Avelien Haan uit met welke regels een raadslid te maken heeft. In de Juridische FAQ vind je antwoorden op de meest uiteenlopende juridische vragen.

Juridische kennisclips

Dit is de tweede van een reeks van acht kennisclips over juridische vraagstukken en dilemma's waar raadsleden mee te maken krijgen. 

  1. Belangenverstrengeling
  2. Het raadslid begrensd
  3. Raadslid als onderdeel van de gemeenteraad
  4. Bevoegdheden van de raad
  5. Raad als wetgever
  6. Raad en openbare orde
  7. Positie en instrumenten
  8. Instrumenten voor de raad en raadslid