Hoe verdelen raad en college de bevoegdheden?

Hoe verdelen raad en college de bevoegdheden?

De bevoegdheden van de gemeente zijn onderverdeeld in autonome bevoegdheden en taken op basis van medebewind. Bij elke afzonderlijke taak is ook bepaald of de raad, het college van B&W of de burgemeester hier verantwoordelijk voor is.

Het maken en vaststellen van (beleids)plannen is iets dat doorgaans bij de gemeenteraad ligt. De uitvoering ligt bij het college. Met name bij medebewind is dit het geval. Dit zijn taken die door een Rijkswet aan de gemeente zijn opgelegd, bijvoorbeeld het leveren van jeugdzorg.

In de vierde juridische kennisclip legt Avelien Haan hoe taken in de gemeente verdeeld zijn. In de Juridische FAQ vind je antwoorden op de meest uiteenlopende juridische vragen.

Juridische kennisclips

Dit is de vierde van een reeks van acht kennisclips over juridische vraagstukken en dilemma's waar raadsleden mee te maken krijgen. 

  1. Belangenverstrengeling
  2. Het raadslid begrensd
  3. Raadslid als onderdeel van de gemeenteraad
  4. Bevoegdheden van de raad
  5. Raad als wetgever
  6. Raad en openbare orde
  7. Positie en instrumenten
  8. Instrumenten voor de raad en raadslid