Hoe zorg je ervoor dat iedereen gehoord wordt?

Hoe zorg je ervoor dat iedereen gehoord wordt?

Inspraak en participatie is van groot belang voor het werk van gemeenteraden. Maar hoe zorg je dat iedereen gehoord wordt, ook in deze digitale tijden?Om de raadsleden uit Gelderland hierbij te ondersteunen organiseren de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Gelderland Academie op 6 maart een online Raadsacademie over de methode Deep Democracy.

Sinds de intrede van het coronavirus in de eerste helft van 2020 worden bijeenkomsten van gemeenteraden, maar ook met burgers veelal digitaal georganiseerd. Dit maakt het soms lastig voor raadsleden om goed het gesprek te kunnen voeren. Je kunt niet meer in het gemeentehuis of in het buurthuis in gesprek met inwoners, maar doet dit veelal achter een scherm.
Toch is het van belang om de inspraak en participatie ook in deze tijd goed te regelen. Hoe zorg je dat je iedereen hierin meeneemt?

Deep Democracy

Een van de methodes om dit te doen is Deep Democracy. Hierin worden ook afwijkende meningen, veelal van de minderheid, meegenomen bij de gedachte- en besluitvorming. Dat zorgt voor een vergroot draagvlak dat de uitvoering later vaak ten goede komt. 
Deep Democracy is een filosofie en tegelijkertijd een praktische methodiek voor besluitvorming met aandacht en waardering voor andere opvattingen. In onderstaande animatie wordt de theorie van Deep Democracy kort uitgelegd.

Aan de slag

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Gelderland Academie organiseren op 6 maart (10:30-12:30) een online Raadsacademie voor Gelderse raadsleden waarin ze met de methode aan de slag gaan. Deelname aan deze sessie is geheel kosteloos, hier kan je je aanmelden.