Hoge werkdruk griffie heeft invloed op niveau gemeenteraad

Hoge werkdruk griffie heeft invloed op niveau gemeenteraad

Veel griffiers ervaren een (te) hoge werkdruk. Ruim de helft van de ondervraagde griffiers (59 procent) geeft aan dat de werkdruk de afgelopen drie jaar te hoog is geweest. De verwachting is bij 46 procent van de griffiers dat dit in de komende drie jaar niet zal afnemen. Voor de gemeenteraad dus een taak om te zorgen voor een ideale omvang van de griffie.

Dat is één van de uitkomsten die naar voren is gekomen in het Trendrapport 2022 ‘De griffier kijkt in de spiegel’. De werkdruk had volgens de onderzoekers ook zijn weerslag op de werk/privébalans. Volgens de helft van de griffiers was die in de afgelopen drie jaar verstoord. Daarnaast heeft de hoge werkdruk geleid tot tijdgebrek ten aanzien van de professionalisering van de griffie. Bovendien is de verwachting van de griffiers dat het takenpakket uitbreidt en het aantal gevraagde vaardigheden toeneemt. Daarmee neemt de werkdruk niet af, zo is de verwachting.

Grenzen bereikt

In het licht van deze uitkomsten is het de vraag of de grenzen aan wat van de griffier gevraagd mag worden, bereikt zijn. Een eenvoudig antwoord op het dilemma dat bovenstaande oplevert bestaat niet volgens de onderzoekers van het trendrapport. ‘Het is tijd voor reflectie, nodig om te voorkomen dat de griffier aan het eigen succes ten onder gaat’, aldus het trendrapport. Het is volgens hen aan de griffiers, maar vooral ook raden en staten en werkgeverscommissies om goed na te denken over het type griffier dat ze graag zouden willen.

Juiste omvang griffie

Goede ondersteuning maakt de democratie sterk. Hoewel het rapport weinig tot geen aandacht schenkt aan de omvang van de griffie, kan de juiste omvang van meerwaarde zijn ten aanzien van de ervaren- en de verwachte werkdruk. Dit is niet alleen voor belang van de griffie, maar ook voor het niveau van de ondersteuning van de raad.

De raadsgriffies van gemeenteraden bestaan bijna twintig jaar na de invoering van de griffie gemiddeld uit vier medewerkers, met uitschieters naar minder en naar ruim twintig medewerkers. Daarmee is de ondersteuning van de gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan nog lang niet op het ideale niveau. Om daar te kunnen komen, is er een beslisboom met overzicht van taken en knoppen waarin kan worden gedraaid om de ideale omvang van de griffie voor jouw gemeenteraad te kunnen bepalen.

Meer informatie

Voor meer trends en achtergronden uit het Trendrapport 2022 klik hier.