Hogere raadsvergoeding in 2017 door indexering

Hogere raadsvergoeding in 2017 door indexering

De vergoeding voor het raadswerk stijgt per 1 januari 2017 met 4,9 procent. Dat is het gevolg van een nieuwe indexering. Dit blijkt uit de circulaire over geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van gemeenten.

Hier vind je wat de maandelijkse vergoeding voor raadsleden is

Raadsleden ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding die afhankelijk is van het aantal inwoners dat de gemeente heeft. Het bedrag voor de vergoeding van de werkzaamheden van raadsleden per maand genoemd in artikel 2, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden bedraagt per 1 januari 2017:

Het verschil in de hoogte van de vergoeding is door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden bij het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de orde gesteld. Met name de vergoeding voor de raadsleden uit kleinere gemeenten past volgens de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden niet meer bij de uitbreiding van taken waarmee raadsleden in deze raadsperiode zijn geconfronteerd.

Onkostenvergoeding

Naast de raadsvergoeding ontvangen raadsleden conform artikel 2, derde lid, van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden voor hun werkzaamheden ook een onkostenvergoeding. Deze bedraagt 167,65 euro per 1 januari 2017.  Raadsleden uit gemeenten met meer dan 100.000 inwoners ontvangen tot de raadsverkiezingen van 2018 een andere onkostenvergoeding vanwege een overgangsrecht. De vergoeding hiervoor is in de onderstaande tabel af te lezen.

Meer informatie

Wil je weten wat een raadslid verdient? Kijk dan op onze pagina 'Wat krijgt een raadslid?'.