Honderd jaar actief vrouwenkiesrecht

Honderd jaar actief vrouwenkiesrecht

Het is vandaag honderd jaar geleden dat de Tweede Kamer het initiatiefvoorstel aannam waarmee vrouwen actief kiesrecht kregen. Op 9 mei 1919 stemde de meerderheid voor het door Hendrik Pieter Marchant voorstel dat de Kieswet zo veranderde dat het stemrecht niet meer uitsluitend voor mannen was.

Twee jaar eerder, in 1917, hadden vrouwen al passief kiesrecht gekregen (het recht om verkozen te worden). In 1918 was het dan ook al mogelijk om bij de gemeenteraadsverkiezingen op een vrouw te stemmen. Mathilde Haan uit Roermond werd het eerste vrouwelijke gemeenteraadslid.

Onderzoeken

In 2017 deed de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden een onderzoek naar honderd jaar vrouwen in de gemeenteraad met daarin acht aanbevelingen om tot een gelijkere man-vrouwverhouding te komen in de gemeenteraad.

⇒ 100 jaar vrouwen in de lokale politiek 

Vorig jaar is er een overzicht gepubliceerd met de meest recente stand van zaken na de gemeenteraadverkiezingen van maart 2018. Daaruit bleek dat het aantal vrouwelijke gemeenteraadsleden voor het eerst boven de 30 procent is.

⇒ Vrouwen in het lokaal bestuur 

Laatst heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in samenwerking met de Vrije Universiteit een onderzoek gedaan naar diversiteit in de raad. Daarin is gekeken naar de manier waarop de raad een betere afspiegeling van de samenleving kan vormen, door het actiever opnemen van vrouwen en mensen met een migratieachtergrond.

⇒ Bekend maar soms onbemind