Houd als raad vinger aan de pols bij aanpak drugsoverlast

Houd als raad vinger aan de pols bij aanpak drugsoverlast

DEN HAAG - Het is noodzakelijk om als raad zicht te houden op overlast van coffeeshops en illegale hennepteelt. De raad kan vervolgens het college aansporen om hier actie op te ondernemen. Dit is een van de tips van het centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in hun bundel ‘’Focus op Veiligheid’’.

Drugsbeleid is landelijk gezien een controversieel onderwerp, maar ook op lokaal niveau moet er opgetreden worden tegen overlast van drugshandel, coffeeshops en illegale teelt. De raad kan het college aansporen om hier krachtig tegen op te treden.
 

Belangrijkste instrument

Het belangrijkste instrument van de gemeente in de strijd tegen drugsoverlast is de Opiumwet. Het bijzondere bij deze wettelijke bepaling is dat er geen sprake hoeft te zijn van bedreiging van de openbare orde om op te kunnen treden. De aanwezigheid van meer drugs dan de normen voor eigen gebruik zijn voldoende om woningen etc. te sluiten. Ook een Algemene plaatselijke verordening (APV) kan gebruikt worden om drugsoverlast tegen te gaan. Hierbij kan gedacht worden aan een gebiedsontzegging of samenscholingsverbod.

Illegale teelt

In de meeste gemeenten is illegale hennepteelt het belangrijkste probleem met betrekking tot drugsoverlast. De gemeente kan samen met partners controles uitvoeren op illegale teelt, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de criminele organisaties die erachter zitten. Ook preventieve voorlichting kan helpen om particulieren te ontmoedigen hun woning te verhuren en zo illegale teelt te faciliteren. Als raad kan je erop toezien en aandringen dat dit gedaan wordt.

Meer informatie

Het CCV geeft in de bundel ‘’Focus op Veiligheid’’ tips aan gemeenteraden waarmee ze de grip op het veiligheidsbeleid kunnen verbeteren. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden behandelt de verschillende onderwerpen uit de bundel in een reeks artikelen. Dit is het achtste artikel in de reeks. Voorgaande artikelen zijn hier te vinden: