'Houd het dichtbij' - Dertig gemeenteraadsleden over hun ambt

'Houd het dichtbij' - Dertig gemeenteraadsleden over hun ambt

Persoonlijke verhalen van raadsleden: waarom zij het doen, wat hen inspireert en hoe zij aankijken tegen het raadslidmaatschap. De afgelopen tijd verschenen op deze site al voorproefjes met enkele interviews. Afgelopen zaterdag presenteerde auteur Laurens van Voorst de gehele bundel.

‘Houd het vooral dichtbij’, is het advies van een van de dertig gemeenteraadsleden in dit boekje. Het citaat is gepromoveerd tot titel van deze bundel met interviews. Het geeft immers de kern aan van het werk van raadsleden: het is de meest dichtbije vorm van de geïnstitutionaliseerde democratie in Nederland.

De gemeenteraadsleden zijn feitelijk het algemeen bestuur van de overheid die het meest nabij is en ook alsmaar meer taken en verantwoordelijkheden krijgt. Het belang van het werk van raadsleden is dan ook bijna niet te overschatten.

En ondertussen zijn de gekozen ‘leidinggevenden’ leken. Zonder dat ze daar wat voor diploma dan ook voor hebben behaald, besluiten ze over begrotingen die soms oplopen tot honderden miljoenen euro’s, over de zorg en hulp aan kwetsbare inwoners, over de ondersteuning van de lokale economie, over woningbouw, duurzaamheid, de huisvesting van scholen, verkeer, cultuur en nog diverse andere onderwerpen die ingrijpen in de levens van inwoners. Ze doen dat werk namens die inwoners, terwijl ze tegelijkertijd zonder last en ruggenspraak opereren. Die combinatie zorgt voor een bijzonder spanningsveld.

In het boekje Houd het dichtbij vertellen dertig raadsleden hoe hen dat afgaat. De getuigenissen vormen samen een eerbetoon aan de steunpilaren van de lokale democratie en inspireert lezers hopelijk om zich aan te sluiten bij de ruim 8.000 gemeenteraadsleden.

Elk interview heeft een ander thema. Veel thema’s zijn bij raadsleden in de schoot geworpen door de interviewer en soms zijn ze aangedragen door de geïnterviewde. De interviews gaan onder meer over de formele taken van het raadswerk, de kiezersgunst, oppositie voeren, deelgenoot zijn van de coalitie, een landelijk of juist een lokale partij vertegenwoordigen, idealisme, cliëntelisme, lang meelopen, nieuw zijn, integriteit, lid zijn van een grote fractie of juist alles alleen moeten doen.

De schrijver en uitgever, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, hebben gepoogd om alle seksen, provincies, leeftijden en politieke stromingen evenredig en dus eerlijk te presenteren. Dat is redelijk gelukt, al kregen we zo nu en dan nul op rekest.

Hoe dan ook: samen geven ze, dunkt ons, een goed beeld van wat er in de hoofden en harten van gemeenteraadsleden omgaat. Het is een beeld van oprecht betrokken dames en heren die het beste voorhebben met hun stad, dorp, gemeente en met de lokale democratie. En die het verder over heel veel zaken met elkaar oneens zijn.

En zo hoort het ook.

Bahreddine Belhaj
Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Laurens van Voorst
Auteur

Vlnr.: Wilma Heijkoop, Rianneke Mees-Huibers, Laurens van Voorst, Bahreddine Belhaj en Helma Schippers-Van Rhee