Hulp bij meningsvorming over alleenstaande jonge vluchtelingen

Hulp bij meningsvorming over alleenstaande jonge vluchtelingen

Sommige gemeenten krijgen als nieuwkomers alleenstaande jonge vreemdelingen met een verblijfsvergunning. De Kinderombudsman en Nationale ombudsman hebben een rapport geschreven, dat gemeenteraden kan helpen om hun koers ten aanzien van deze alleenstaande minderjarige vreemdelingen (“amv’s”) te bepalen.

Zodra zij de jongeren 18 zijn, moeten zij alles zelf regelen en stopt de hulp die zij voorheen kregen. Terwijl ze vaak het Nederlands nog niet goed machtig zijn en niet goed weten waar ze om hulp kunnen vragen. Zo kunnen er makkelijk problemen ontstaan waar (ook) gemeenten mee te maken krijgen.

Toekomstplan en ondersteuning

De Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman vinden dat deze jongeren beter geholpen moeten worden. Daarom hebben zij onderzocht wat de jongeren nodig hebben wanneer zij 18 jaar worden. Hun rapport bevat aanbevelingen waar gemeenteraden hun voordeel mee kunnen doen. Ze kunnen bijvoorbeeld beslissen amv's langer te ondersteunen, onder meer op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. Samen met hulpverleners en de jongeren kunnen gemeenten een toekomstplan maken waarin staat wat nodig is om zelfstandig te worden. Belangrijk is dat er gekeken wordt naar opleiding, werk, gezondheid, wonen, inkomen en netwerk.

Leuren met vraagstuk

Begeleiders geven aan dat ze met dit vraagstuk moeten 'leuren'. Steeds moeten zij gemeenten en de lokale politiek ervan overtuigen dat begeleiding voor een bepaalde jongere echt nodig is, terwijl dat eigenlijk voor alle amv's die 18 jaar worden – in meer of mindere mate – gewenst is. Bovendien ontbreekt vaak de noodzakelijke kennis van de doelgroep. Vrijwel altijd komt deze materie ook terecht op het bordje van de gemeenteraad. Klik hier om het onderzoek over de jonge statushouders te lezen.

Meer weten

De ombudsmannen fungeren als hulptroep van gemeenteraden. De komende periode organiseren wij een aantal bijeenkomsten met vertegenwoordigers van deze organisatie, waarvan de eerste is op 27 juni. Jan Prins, specialist lokale overheden bij de Nationale Ombudsman, zal deze sessie verzorgen. Klik hier voor meer informatie over deze bijeenkomst.