Hulp- en meldlijnen onbekend bij raadsleden

Hulp- en meldlijnen onbekend bij raadsleden

DEN HAAG - Een belangrijk deel van de raadsleden dat met agressie, geweld en intimidatie te maken krijgt, heeft geen weet van de beschikbare hulp- en meldlijnen voor raadsleden. Achttien procent van de raadsleden weet niet dat zij dreigende bejegeningen en agressie kunnen melden bij de eigen griffier en/of aangifte via de burgemeester kunnen doen. Bijna de helft van de raadsleden weet ook niet dat zij voor meer informatie en het melden van agressie en gewelddadige bejegening terecht kunnen bij landelijke meldpunten als Vertrouwenslijn, Veilige Publieke Taak en de site van agressievrijwerk.

Dit blijkt uit het het onderzoek 'Raadsleden over het veiligheidsgevoel van inwoners en raadsleden en opvang van vluchtelingen' dat in opdracht van Raadslid.Nu is uitgevoerd door Overheid in Nederland. Uit dit onderzoek blijkt ook dat zeven procent van de raadsleden overweegt te stoppen als raadslid als gevolg van de bejegening van bestuur en raad. Daarnaast twijfelt 12 procent van de raadsleden of zij beschikbaar zijn voor een nieuwe raadsperiode. 

Aanleiding voor het onderzoek zijn de discussies in de afgelopen maanden over de opvang van vluchtelingen. Het onderzoek richtte zich op het veiligheidsgevoel van inwoners en raadsleden. De vragen uit het Raadslid.Nu-onderzoek 'Raadsleden over het veiligheidsgevoel van inwoners en raadsleden en opvang van vluchtelingen' zijn ingevuld door 2.593 raadsleden, dat is 31,1 procent van alle raadsleden.

Gezin vormt de grens

Raadsleden gaven in het onderzoek aan dat wanneer de bedreigingen invloed hebben op de prive-situatie een grens is bereikt:

“Als er bedreigingen aan mijn adres komen, kan ik dat wel aan, maar als het ook invloed heeft op mijn thuissituatie (vrouw en kinderen) zal ik direct stoppen”.

“Op het moment dat de situatie bedreigend wordt voor mijn gezin houdt het voor mij op”.

“Ik merk dat door de soms toch wat intimiderende bejegening van burgers ik mij niet helemaal vrij voel om alles te zeggen wat ik wil. Als het erger wordt, bijvoorbeeld door fysieke bedreiging, zal het voor mij zeker meewegen in mijn afweging om nog eens een termijn beschikbaar te zijn.”

“Het lijkt soms dat men jegens politici niet de meest elementaire fatsoensnormen in acht hoeft te nemen en dat is voor mij niet acceptabel.”

Veiligheidsgevoel raadsleden

Zeven procent van de raadsleden heeft in de afgelopen maanden te maken gehad met een vorm van dreigende bejegening. Voor 47 procent gebeurde dat via social media, voor 40 procent gebeurde dat face-to-face en voor 36 procent via telefoon, mail of post. Twee derde van de raadsleden zegt bij deze vormen van bedreiging voldoende ondersteuning te krijgen; een zesde deel van de raadsleden (17 procent) vindt dat zij onvoldoende ondersteuning hebben gehad na bedreiging.

Overigens blijkt uit het onderzoek dat het overgrote deel (ruim 80 procent) van de raadsleden in zijn keuze voor een nieuwe periode als raadslid zich niet laat leiden door de onheuse bejegening en vormen van geweld en agressie.

Onveiliger gevoel inwoners

Een kwart van de raadsleden, zo blijkt uit het onderzoek, vindt dat de burgers in hun gemeente zich sinds afgelopen zomer onveiliger voelen. Een zesde deel van de raadsleden is er niet in geslaagd om dat gegroeide onveiligheidsgevoel van de inwoners bij de uiteindelijke keuzes voor de opvang van vluchtelingen te laten meewegen.

Het gehele onderzoek over de effecten van de bejegening van raadsleden is te lezen door hier te klikken op 'Raadsleden over het veiligheidsgevoel van inwoners en raadsleden en opvang van vluchtelingen'.

Stemgedrag

Raadslid.Nu heeft als landelijke vereniging voor raadsleden specifieke aandacht voor geweld en agressie jegens raadsleden. In 2014 organiseerde Raadslid.Nu vier regionale bijeenkomsten voor raadsleden over veiligheid, met bijzondere aandacht voor agressie en geweld als gevolg van drugsgerelateerde criminaliteit. Raadslid.Nu publiceerde in september 2015 de resultaten van een onderzoek onder raadsleden, uitgevoerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie (CCV), over geweld en agressie jegens raadsleden. Daaruit bleek dat bijna een kwart van de raadsleden zich als gevolg van geweld en agressie in zijn stemgedrag aanpast. Voor meer informatie daarover klik hier om het betreffende bericht op de website van Raadslid.Nu terug te lezen. 

 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 11 februari 2016.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is. 

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier!