Hulp, ondersteuning en vertegenwoordiging voor raadsleden

Hulp, ondersteuning en vertegenwoordiging voor raadsleden

Waar haal je als raadslid de juiste kennis vandaan? Hoe pak je het aan? Gelukkig sta je er als raadslid niet alleen voor! De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is de belangenvereniging van, voor en door raadsleden. In de nieuwe animatie leggen wij uit wie wij zijn en wat wij doen.

Als raadslid komt van alles op u af, je moet overal van op de hoogte zijn en wekelijks ben je uren bezig met vergaderen en voorbereiden. Hoewel het geen officiële baan is, kost raadslidmaatschap wel degelijk veel tijd en aandacht. Daarbij is het niet altijd makkelijk om te weten hoe je iets moet aanpakken of waar je recht op heeft. Hoe doen andere raadsleden dat?

Voor alle raadsleden

Gelukkig is er hulp! De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is belangenvereniging voor raadsleden, maar ook voor burgerraadsleden, commissieleden en fractieondersteuning. We ondersteunen raadsleden door te zorgen voor ontmoeting, ondersteuning en belangenbehartiging.

Zo organiseren we fysieke en digitale Raadacademies waarmee je je kennis en vaardigheden kunt vergroten. We bieden trainingsmodules op de digitale leeromgeving. We zorgen voor ontmoetingen over de gemeentegrenzen heen waar je met collega-raadsleden ervaringen kunt delen. We treden op als belangenbehartiger en zijn vraagbaak voor raadsleden. Verder doen wij onderzoek naar wat nieuwe ontwikkelingen voor je betekenen, zodat wij je het beste kunnen ondersteunen, helpen en vertegenwoordigen met je raadslidmaatschap.

Word ook lid

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is er voor alle raadsleden, lid of geen lid van onze vereniging, en onafhankelijk van enige politieke partij. Lees hier meer over de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en hoe je lid kunt worden.

- YouTube

Leeromgeving

Deze animatie vind je ook op de digitale leeromgeving. De animatie is in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden geproduceerd door Debat.nl.

Wat doen we zoal?

Achtergrondinformatie voor raadsleden
- Worstel je met een juridisch vraagstuk? Kijk eens bij de Juridische FAQ
- informatie over de nut en noodzaak van de lokale rekenkamer
- de raad als werkgever van de griffie
- het ondersteuningsteam Weerbaar bestuur
- onderzoeken over het raadslidmaatschap
- Goede raad video's en raadstegels voor nieuwe of kandidaat raadsleden
- meer over onze Raadsacademies en bijeenkomsten vind je in de agenda 
- de digitale leeromgeving: gratis trainingsmodules waarmee je je kennis en vaardigheden kan vergroten