Hulpmiddel raad voor invloed op sociale veiligheid

Hulpmiddel raad voor invloed op sociale veiligheid

Raadsleden kunnen invloed uitoefenen op de sociale veiligheid in bouw- of renovatieprojecten door te vragen of er een veiligheidseffectrapportage (VER) is gemaakt. De veiligheidseffectrapportage is vernieuwd en nu beschikbaar in een handige clickable pdf. De VER is ontwikkeld om de veiligheidsrisico’s van ruimtelijke plannen en bouwplannen inzichtelijk te maken en bouwprojecten zo veilig mogelijk te maken voor gebruikers.

Met het veiligheidseffectrapportage doorloop je gestructureerd en transparant een aantal stappen, zodat je al in een vroeg stadium nadenkt over sociale veiligheid in je bouw- of renovatieproject. Voor de bouw begint zijn mogelijke risico’s in beeld gebracht en passende veiligheidsmaatregelen of een alternatief ontwerp voorgesteld. De VER richt zich vooral op het samenwerkingsproces tussen verschillende partners zoals gemeenten, projectontwikkelaars en de politie. Logischerwijs ligt de focus op projecten met enige mate van complexiteit of projecten waarvan de praktijk heeft aangetoond dat dit gevoelig ligt bij omwonenden. Raadsleden die invloed willen uitoefenen op dit proces doen er verstandig aan het college te vragen of er gebruik is gemaakt van de Veiligheidseffectrapportage.

Kennispartner

De veiligheidseffectrapportage is gemaakt door het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid). Het CCV is kennispartner van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. De samenwerking is vooral gericht om de rol van de raad op het terrein van veiligheid te versterken, zie de themapagina Raad en Veiligheid. Daarnaast zijn de CCV en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden lid van het Netwerk Weerbaar Bestuur.

Meer informatie

Geïnteresseerd in VER en wil je de stappen doorlopen aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden? Klik dan hier.

Meer informatie over wat het CCV allemaal doet? Klik dan hier.