Hulpmiddelen voor keuzes energiemaatregelen

Hulpmiddelen voor keuzes energiemaatregelen

Voor gemeenteraden en raadsleden die keuzes willen maken voor een zuiniger en duurzamere omgang met energie zijn er twee nieuwe hulpmiddelen. In dit geval gaat het om twee nieuwe informatiekaarten die inzicht geven over wat Bio-energie en Energie uit de Ondergrond is en wat de voor- en nadelen ervan zijn. De kaarten zijn gemaakt door De Argumentenfabriek in het project “Platform Zó werkt energie”.

Het maken van verstandige keuzes rondom energie is van groot belang. Het energiesysteem verandert snel en het is belangrijk om daarover geïnformeerd te blijven als raadslid. Deze twee nieuwe informatiekaarten kunnen raadsleden daarbij helpen. Ze zijn vooral nuttig als het gaat om het bouwen van woningen met energiezuinige bronnen in jouw gemeente.

Informatiekaart Bio-energie 

Bio-energie is elektriciteit, warmte, gas of brandstof gemaakt van biomassa. Vaak worden hier biomassareststromen voor gebruikt, zoals houtafval, mest, stro of bermgras. Met verschillende technieken wordt hier energie van gemaakt, bijvoorbeeld voor één woning of juist een hele wijk. Binnen het Nederlandse energiesysteem is bio-energie de grootste hernieuwbare energiebron. De Informatiekaart Bio-energie legt uit hoe bio-energie werkt en welke voor- en nadelen eraan kleven.  

Informatiekaart Energie uit de Ondergrond 

Door de warmte van de aardkern is het diep onder de grond warm: de temperatuur stijgt met 3°C per honderd meter diepte. Via geothermie en bodemenergie wordt warmte onder de grond gewonnen of opgeslagen. Deze energie kan voor veel toepassingen worden gebruikt, zoals voor het verwarmen van kassen of het koelen van huizen. De Informatiekaart Energie uit de Ondergrond laat belangrijke kenmerken, strategische vragen en voor- en nadelen van geothermie en bodemenergie zien.  

Serie informatiekaarten

Deze Informatiekaarten zijn onderdeel van een serie, gemaakt door De Argumentenfabriek in opdracht van Platform Zó werkt energie in Nederland. Eerder maakten ze Informatiekaarten over Waterstof, Wind op Zee, Kernenergie en Integratie binnen het Energiesysteem.  

Platform Zó werkt energie

Platform Zó werkt energie in Nederland is een samenwerking van partijen uit het Nederlandse energiesysteem die gedreven worden door een gedeelde missie: inzicht geven in de werking van ons energiesysteem om zo de geïnformeerde dialoog te voeden. In 2021 publiceerden de platformpartners hiertoe het boek ”Zó werkt energie in Nederland”.

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is als een van de partners betrokken geweest bij de totstandkoming van de inhoud van het naslagwerk van dit boek. De komende jaren zal het platform meer relevante en actuele Informatiekaarten over energie maken.  

Meer informatie

Voor meer informatie van het platform Zó werkt energie in Nederland, klik hier.

Voor de informatiekaart over decentraal energiebeleid, klik hier.

Voor een onderzoek naar de rol van de raad in Regionale Energie Strategie, klik hier.