Ieder zijn eigen kompas

Ieder zijn eigen kompas

Vroeg of laat krijgt u als raadslid met integriteitskwesties te maken. Soms raken uw persoonlijke belangen zelfs verstrengeld met iets waar u in de raad over beslist. Het is aan het individuele raadslid om dan een keuze te maken: welke kant wijst het morele kompas op? Welke normen en waarden zijn hier in het geding? Integriteit is een belangrijke kernvaardigheid waarover een raadslid moet beschikken. Als u deze vaardigheid goed onder de knie hebt, kunt u gemakkelijker koers houden wanneer de verleidingen lastiger worden om te weerstaan.

Door een ‘beperkt integer’ raadslid wordt er niet altijd ethisch verantwoord gehandeld. Het normbesef is niet in zijn geheel ontwikkeld en de transpiratie is beperkt. Hierdoor is de intrinsieke betrouwbaarheid van het raadslid minimaal.

Een voorbeeld van een situatie waarin integriteit wordt geschonden is bijvoorbeeld als er door de coalitie een gezamenlijke deal wordt gesloten over het verdelen van een begrotingsoverschot van de gemeente over bevriende organisaties. In deze situatie vind er belangenverstrengeling en kan men zelfs spreken van corruptie.

De competentiescan laat zien over welke kernvaardigheden u als raadslid moet beschikken om een sterke maar betrouwbare positie te hebben binnen de raad. De uitkomst van de scan laat zien hoever u deze vaardigheden heeft ontwikkeld, en welke vervolgcursussen en –trainingen u kunt volgen om deze verder te ontwikkelen.

Competentiescan

U maakt de competentiescan door rechtsboven te klikken op Mijn account. Vervolgens maakt u een account aan en kunt u één keer de competentiescan van 48 vragen volledig doorlopen. Dit neemt zo'n tien minuten in beslag. De resultaten kunt u direct raadplegen en zijn gekoppeld aan adviezen voor het volgen van vervolgcursussen en -trainingen.

Volgende week staat de competentie 'inlevingsvermogen' centraal. In totaal zijn er twaalf competenties voor raadsleden: