‘In de regio is het belang van jouw gemeente niet altijd helder’

‘In de regio is het belang van jouw gemeente niet altijd helder’

Raadslid Michel Engelsman van Heiloo waakt ervoor dat regionale thema’s de lokale belangen overschaduwen. ‘Soms heb je als raadslid niet eens in de gaten dat er dingen langs je heen gaan.'

"Ik wil inwoners graag betrekken bij de lokale politiek. Dat willen veel raadsleden, maar in onze gemeente hebben we daar alle aanleiding voor. Heiloo is ambtelijk gefuseerd met Bergen, Uitgeest en Castricum. Buch, zo noemen we deze ambtelijke eenheid die zes jaar geleden is opgezet om te voorkomen dat we als kleinere gemeenten worden opgeslokt door het grote Alkmaar. Ons ambtelijk apparaat is nu gedeeltelijk ondergebracht in Castricum, omdat die gemeente een groot stadhuis heeft. De ambtenaren werken nu voornamelijk voor de vier Buch-gemeenten.

Menselijke maat

Deze ambtelijke eenheid van vier gemeenten staat toch net iets meer af van de burgers dan je zou willen. Soms heb je als raadslid niet eens in de gaten dat er dingen langs je heengaan. Dat is wat ik niet wil. Ik kom uit het grote bedrijfsleven, waar ik als vestigingsmanager leiding gaf aan meer dan driehonderd medewerkers. Het belang van de organisatie was daar veel groter dan dat van de individuele medewerker. Zulke verhoudingen wil ik niet meer, de menselijke maat is het uitgangspunt van wat ik doe. Ook in de raad, waar ik in 2018 terecht kwam. Ik heb het gevoel dat ik daar het verschil kan maken voor mensen.

Kaders stellen

Soms wil ik iets strakker op de onderwerpen zitten, maar als raadslid ben je er om kaders te stellen en het college te controleren. Maak niet de fout om op de stoel van de wethouders te willen gaan zitten, zij moeten de ruimte krijgen om te besturen. Maar ze moeten zich wel houden aan de grote lijnen die we in de raad hebben afgesproken, vooral over budget en faciliteiten."

Drie tips voor raadsleden

  • Doe mee met zoveel mogelijk trainingen die je als raadslid aangeboden krijgt. Denk niet dat je zonder kan, want politiek bedrijven is iets anders dan je gewone werk.
  • Bereid je voor als je het debat in gaat. Hoe beter voorbereid, hoe zekerder je bent. Je debateert over de inhoud en voorkomt dat je alleen je eigen standpunt ventileert
  • Wees bereid tot het doen van concessies. Hoe beter je die kunst verstaat, hoe meer je gedaan krijgt in de raad. Vraag je daarom elke keer af waar je elkaar kan vinden. Soms volstaat het al om een formulering aan te passen. 

Het hele interview is te lezen in de digitale versie van de nieuwe Opleidingengids

Teruglezen

De eerdere interviews in deze reeks gesprekken uit de Opleidingengids:

Has Bakker: ‘Als raadslid beslis ik mee over anderhalf miljard euro’

Sophie Heesen: 'Zo ontdekte ik hoe je zaken geregeld krijgt’

Jan Dirk Pruim: ‘Niet de democratie regeert maar de elite’ 

Meer informatie

Het is van groot belang dat de raad op een goede manier gebruik maakt van hulptroepen. Om gemeenteraden te ondersteunen heeft de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden de belangrijkste stappen bij aanvang van een nieuwe raadsperiode op een rij gezet in negen raadstegels

Raadsleden die geen lid zijn kunnen de Opleidingengids bij het bureau van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden aanvragen door een mail te sturen aan: info@raadsleden.nl. 

Meer informatie over leren en opleidingen zie ook de Opleidingenpagina.