In gesprek over het fulltime raadslidmaatschap

In gesprek over het fulltime raadslidmaatschap

Een ruime meerderheid van de raadsleden (65,2 procent) uit grote gemeenten vindt dat het raadslidmaatschap best een fulltime functie kan worden. Voor de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is de voorkeur van deze raadsleden aanleiding om een gesprek met experts en raadsleden te houden over de wenselijkheid van de invoering van een fulltime raadslidmaatschap. Raadsleden van vooral de grote gemeenten worden uitgenodigd om in dit gesprek deel te nemen.

Raadsleden uit grote gemeenten (150.000+ inwoners) besteden gemiddeld 24,9 uur per week aan het raadswerk, tegenover 12,8 uur in de allerkleinste gemeenten bij een landelijk gemiddelde van 17,17 uur. Dat blijkt uit het Nationaal Raadsledenonderzoek 2019, dat afgelopen voorjaar is gepresenteerd. Uit het NRO2019, maar ook uit een door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden gehouden recent gehouden onderzoek over de toekomst van het raadslidmaatschap blijkt dat de meerderheid van alle raadsleden vindt dat het raadslidmaatschap lekenbestuur moet blijven.

Discussie

Over de wenselijkheid van een fulltime raadslidmaatschap in de grote gemeenten wil de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden graag het gesprek voeren, in het bijzonder met de raadsleden uit de gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners. Volgens de Leidse hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans is invoering van het fulltime raadslidmaatschap in grote gemeenten wenselijk vanwege de gegroeide verantwoordelijkheid van gemeenteraden van grote gemeenten in het sociaal domein. “Ik was daar nooit voorstander van, maar door de enorme taken en opgaven in het sociaal domein is het voor raadsleden in grote gemeenten niet meer te doen. Ik zou zeggen: kijk of het raadslidmaatschap in grote gemeenten fulltime kan”, aldus Voermans.

In het gesprek over het fulltime raadslidmaatschap komen principiële en praktische vragen aan de orde als:

  • Waarom is een fulltime raadslidmaatschap wenselijk in grote gemeenten;
  • Wat is het nadeel van lekenbestuur voor het raadswerk in grote gemeenten;
  • Wat zijn de praktische gevolgen van het pleiten voor een fulltime raadslidmaatschap in grote gemeenten voor bijvoorbeeld de vergoeding, ondersteuning of het aantal raadsleden.

Raadsleden uit grote gemeenten worden daarom uitgenodigd deel te nemen aan het gesprek over het fulltime raadslidmaatschap. Als expert zal Michael Mekel van de Raad voor het openbaar bestuur een inleiding verzorgen over de pro’s en contra’s van een fulltimeraadslidmaatschap. Hij is de ambtelijk auteur van het Rob-rapport Voor de publieke zaak. In dit rapport laat de Raad voor het openbaar bestuur een overzicht zien van de dilemma’s om het raadswerk als lekenbestuur of als fulltime raadslid uit te voeren.

Aanmelden

Het gesprek over de wenselijkheid van het fulltime raadslidmaatschap vindt plaats op vrijdag 26 juni van 10.30 uur tot uiterlijk 12.00 uur. Het gesprek wordt gehouden als een online-bijeenkomst. Aanmelden kan hier.