In gesprek over nut lokale rekenkamer

In gesprek over nut lokale rekenkamer

De lokale rekenkamer kan de gemeenteraad helpen om zijn controlerende rol beter uit te voeren. Echter, bijna een op de tien gemeenteraden maken onvoldoende of geen gebruik van een lokale rekenkamer. Om daar wat aan te doen en de bewustwording over het nut en noodzaak te vergroten, is er een projectgroep van experts gevormd die de komende drie jaar op bezoek gaat bij gemeenteraden en gemeenten om het inzetten van een lokale rekenkamerfunctie te stimuleren.

Rekenkameronderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van gemeentelijk beleid en bestuur is van groot belang. Op dit moment wordt in circa 9 procent van de gemeenten geen rekenkameronderzoek uitgevoerd. Ook kunnen gemeenten in de praktijk knelpunten ervaren waardoor het goed uitvoeren van rekenkameronderzoek wordt belemmerd.

Concrete aanbevelingen

Onder voorzitterschap van burgemeester Raymond Vlecken van Weert gaat de projectgroep de komende drie jaar, verdeeld in drie regionale subgroepen, circa 25 gesprekken per jaar voeren met gemeentebestuurders over de rekenkamer. Dit moet leiden tot concrete aanbevelingen aan gemeentebesturen over een effectieve invulling van de rekenkamer. De projectgroep bestaat naast de heer Vlecken uit de volgende leden:

  • De heer J.P. Gebben, burgemeester van Dronten;
  • Mevrouw P.T.A.M. Kalfs, burgemeester van Lingewaard;
  • De heer G.J. Fokkema, griffier van Smallingerland;
  • De heer W.C.M. Voeten, griffier van Etten-Leur;
  • Mevrouw M.G.J. Veeger, griffier van Lisse;
  • Mevrouw M. van den Berg, lid van de rekenkamercommissie van Leiden-Leiderdorp;
  • Mevrouw K. van den Berg, voorzitter van de rekenkamer van Deventer;
  • Mevrouw E.M.L. Fogl, lid van de rekenkamercommissie van de Waddeneilanden.

Als een gemeente een gesprek met de projectgroep of informatie over het project wenst, kunnen zij contact opnemen met BZK via info.openbaarbestuur@minbzk.nl, met de VNG via info@vng.nl, of met het bureau PBLQ dat de projectgroep ondersteunt, via p.van.enk@pblq.nl. 

Meer informatie

Klik hier voor de Raadstegel Hulptroepen: hoe gebruik je als lekenbestuur de accountant en de Rekenkamer? De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft meerdere artikelen gepubliceerd over de rol van lokale rekenkamer.