Incompanytrainingen voor raads- en commissieleden in het sociale domein

Incompanytrainingen voor raads- en commissieleden in het sociale domein

Veel raden worstelen met hun grip op het sociale domein. Daarom ontwikkelde Transitiepartners, kennispartner van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, incompanytrainingen Jeugd en Wmo voor raads- en commissieleden. De titel van de training: Raad voor Toezicht.

Wij vertellen raadsleden niet hoe zij politieke standpunten voor het voetlicht moeten brengen. Raad voor Toezicht richt zich wel op het vergroten van kennis en vaardigheden om effectief toezicht uit te oefenen op het sociale domein. Het doel is dat raads- en commissieleden na de training effectiever hun controlerende rol pakken. De training leidt tot meer inzicht en een betere tijdsbesteding.

Inhoud training

Beide modules (Jeugd en Wmo) van de incompanytraining bestaan uit twee blokken. In het eerste blok zetten wij de methode uiteen. Deze is erop gericht om met een eenvoudige invuloefening na te gaan in welke mate raadsleden in staat zijn hun controlerende rol uit te voeren. In het tweede blok komen de ontwikkelingen aan bod binnen Jeugd en Wmo. Op basis van een inhoudelijk gesprek leren wij de methode te gebruiken.

Interesse?

Raad voor Toezicht is een incompanytraining. Wij komen dus naar u toe. Ook ’s avonds. De kosten voor de training bedragen EURO 125,- per deelnemer. Aanmelden kan via onze site: www.transitiepartners.nl/incompanytraining-voor-raads-en-commissieleden. U kunt ook bellen (0621257230).