Infopunt Veiligheid: Kennis- en informatiecentrum voor hulpverlenend én bestuurlijk Nederland

Infopunt Veiligheid: Kennis- en informatiecentrum voor hulpverlenend én bestuurlijk Nederland

Als raadslid krijg je van burgers vragen over bijvoorbeeld asbest in een woonwijk, het brandveiligheidssysteem van een metro of een aanslag op het gemeentehuis. Realistische thema’s die gaan over fysieke veiligheid. In dit soort situaties is het belangrijk om als raadslid de juiste vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders en te beschikken over informatie om deze taak en rol goed te kunnen uitvoeren.

Volgens het spreekwoord is goede raad duur. Toch is het zelfs in deze tijden nog mogelijk om kosteloos van een informatieservice gebruik te maken die professionals en bestuurders ondersteunt bij vragen en informatie over onderwerpen die te maken hebben met fysieke veiligheid. Infopunt Veiligheid biedt deze service.    

Multidisciplinair

Infopunt Veiligheid is een centraal informatie- en vraagloket dat sinds 2006 de wettelijke taak heeft om hulpverlenend én bestuurlijk Nederland te voorzien van multidisciplinaire informatie en kennis op het domein van fysieke veiligheid. Dit informatiepunt is onderdeel van het Nederlands Instituut Fysieke veiligheid (NIFV) in Arnhem. Vraagbeantwoording, het opzetten en up-to-date houden van een online kennisbank met dossiers en het samenstellen van kennispublicaties over actuele veiligheidsonderwerpen: dat zijn de kernactiviteiten van Infopunt Veiligheid. De toegankelijke en laagdrempelige kennisbank biedt 24 uur per dag inzage in enkele duizenden kennisdocumenten, waaronder talloze onderzoeksrapporten en ondersteunend foto- en filmmateriaal.

Netwerken

Samen weet je meer. Infopunt Veiligheid werkt daarom intensief samen met veel gespecialiseerde netwerken, platforms en kennispartners, waaronder het Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid (CCV), Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Centrum Industriële Veiligheid (CIV), Platform Transport veiligheid en GHOR Nederland. Het infopunt beheert voor de kennispartners ook zogenaamde virtuele kantoren, een belangrijk aanknopingspunt om professionals met elkaar te verbinden.

App

Infopunt Veiligheid ontvangt regelmatig vragen van gemeentelijke (beleids)ambtenaren. Raadsleden daarentegen weten de weg naar het vraagloket nog maar mondjesmaat te vinden. Vragen stellen is echter eenvoudig en kan telefonisch, per e-mail, via webformulier of sociale media. Tevens bestaat er een kosteloze mobiele online app voor vraagstelling via smartphone en tablet. Complexe(re) vragen worden altijd voorgelegd aan vakspecialisten.

Voorbereiding artikelen

Kennispublicaties en dossiers kunnen raadsleden helpen bij de voorbereiding van bijvoorbeeld raadsnotities en artikelen. De basis van de inhoud zijn veelgestelde vragen. Thema’s die zoal zijn uitgelicht: industriële veiligheid, overheidscommunicatie na een ramp, geo-informatie, vitale sectoren, sociale media met focus op veiligheid, burgerhulp en zelfredzaamheid.   

Meer informatie over het vraagloket, de kennisbank en kennispublicaties op www.infopuntveiligheid.nl.