Informatievoorziening over Regiodeals gebrekkig

Informatievoorziening over Regiodeals gebrekkig

De informatievoorziening over Regio Deals is onvolledig en aan de late kant. Raadsleden voelen zich buitenspel gezet omdat colleges van burgemeester en wethouders aangeven dat het om intentieverklaringen gaat. Of er worden keuzes gemaakt zonder dat daarover met de gemeenteraad echt over is overleg en afgestemd.

“De raad moet uit de krant vernemen dat er een intentieverklaring is getekend.” “Het college geeft aan dat vanuit het Rijk de Deal als een last-minute onze kant opkomt en dat als we willen meedoen, we snel moesten handelen.” Dit zijn enkele reacties die de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft gekregen. Volgens de minister moeten gemeenteraden, en ook Provinciale Staten, actief worden betrokken bij het maken van voorstellen die in het kader van Regio Deals worden ingediend.

Subsidie

Regio Deals is een subsidieinstrument van het Rijk om in alle regio’s en in het bijzonder kwetsbare, minder welvarende regio’s activiteiten te stimuleren. Afgelopen week is de aanpak vijfde tranche Regio Deals gestart. Daarvoor is bijna vierhonderd miljoen euro beschikbaar. In totaal stelde het inmiddels demissionaire kabinet 900 miljoen euro beschikbaar voor Regio Deals. In het in te dienen voorstel moet worden uitgelegd hoe de aanvragende private en publieke partijen er voor zorgen dat het voorstel breed wordt gedragen in hun regio. Doel is om zo de uitvoering van de plannen met behulp van de subsidie van het Rijk te versnellen, bijvoorbeeld sneller realiseren van woningbouw. Daarvoor is nodig dat locatie waar woningen worden gebouwd wel zijn besproken volgens de bestaande procedures met de gemeenteraad.

Samenwerking

Regio Deals gelden als een vorm van regionale samenwerking. Uit onderzoek onder raadsleden blijkt dat de invloed van raadsleden op regionale samenwerking en zogeheten verbonden partijen beperkt is.

Meer informatie

Lees hier de brief over de Aanpak vijfde tranche Regio Deals.