Inleven in de gevoelens en emoties van de inwoners

Inleven in de gevoelens en emoties van de inwoners

De gemeenteraad vormt de volksvertegenwoordiging van de gemeente. Vaak is dit een ondergesneeuwde taak vergeleken bij de kaderstellende en controlerende rol van de raad. Het zijn van volksvertegenwoordiger vraagt echter om andere vaardigheden dan de vereisten die om de hoek komen kijken bij kaderstellen en controleren; die zijn vaak technisch van aard. Om een goede volksvertegenwoordiger te zijn dient u als raadslid in staat te zijn om de onderliggende gevoelens en behoeften van de burgers te kunnen begrijpen. De kernvaardigheid ‘inlevingsvermogen’ is een erg belangrijke competentie om uw werk als raadslid goed uit te kunnen voeren.

Door het hebben van inlevingsvermogen bent u bereid om anderen te helpen en ondersteunen. U beleeft plezier in het verdiepen in de situaties van anderen en stelt u warm en begripvol op. De mate van empathie en sensitiviteit zorgen ervoor dat u weet wat er speelt binnen uw gemeente. Naast dat u door inlevingsvermogen u achterban beter kunt begrijpen is het in verschillende situaties binnen de raad van belang.

Een voorbeeld van een situatie waarin uw inlevingsvermogen als raadslid erg van belang is bijvoorbeeld nadat een inwoner van een wijk die een andere bestemming krijgt een emotionele inspraak heeft gedaan. Door uw hoog ontwikkelde inlevingsvermogen voert u na de raadsvergadering een niet-zakelijk gesprek waarin u laat zien dat u respect heeft voor de inspreker en u oprecht geïnteresseerd ben in zijn/haar verhaal. U wint hierdoor het vertrouwen van de burger, en wint de juiste informatie in, om hem of haar te representeren binnen de raad.

Competentiescan

U maakt de competentiescan door rechtsboven te klikken op Mijn account. Vervolgens maakt u een account aan en kunt u één keer de competentiescan van 48 vragen volledig doorlopen. Dit neemt zo'n tien minuten in beslag. De resultaten kunt u direct raadplegen en zijn gekoppeld aan adviezen voor het volgen van vervolgcursussen en -trainingen.

Volgende week staat de competentie 'resultaatgerichtheid' centraal. In totaal zijn er twaalf competenties voor raadsleden: