Inschrijven voor Week van Kandidaat-Raadslid nog mogelijk

Inschrijven voor Week van Kandidaat-Raadslid nog mogelijk

Om goed aan de start te komen voor de nieuwe raadsperiode is er van 11 tot en met 18 december de Week van het Kandidaat-Raadslid. Elke dag zijn er een of meer online sessies om je als kandidaat-raadslid voor te bereiden op de nieuwe raadsperiode. 

De week van het Kandidaat-Raadslid bestaat uit online bijeenkomsten, met onder meer thema’s als: Tips en valkuilen over communicatie als raadslid, macht en tegenmacht én tips van raadsleden voor kandidaat-raadsleden. De bijeenkomsten duren maximaal anderhalfuur, waarin veel ruimte is voor interactie en het stellen van vragen. De eerste online sessie op 11 december is al  helemaal uitverkocht maar voor de overige bijeenkomsten zijn nog plaatsen beschikbaar. Meld je aan.

Programma

Maandag 13 december, 19:30 uur - 21:00 uur
Klaar voor 4 Jaar - Tips en valkuilen over communicatie als raadslid

Dinsdag 14 december, 19:30 uur - 21.00 uur
Klaar voor 4 Jaar - Informatievoorziening

Woensdag 15 december, 19.30 uur - 21.00 uur
Klaar voor 4 Jaar - Macht en tegenmacht

Donderdag 16 december, 19.30 uur - 21.00 uur
Klaar voor 4 Jaar - Tips van raadsleden voor kandidaat-raadsleden

Vrijdag 17 december, 15.30 uur - 17.00 uur
Klaar voor 4 jaar - Van buiten naar de raadszaal kijken

Zaterdag 18 december, 10.00 uur - 11.30 uur
Klaar voor 4 Jaar - Hoe kan je als raadslid met positieve energie invulling geven aan raadswerk

Doelgroep 

De bijeenkomsten tijdens “De Week van het kandidaat-raadslid” zijn bedoeld voor alle raadsleden die kandidaat zijn voor de nieuwe raadsperiode, zowel nieuwe kandidaten als ervaren kandidaten die doorgaan voor een nieuwe periode. 

Voorbereiding 

Om ervoor te zorgen dat raadsleden sterk en krachtig van start kunnen gaan aan de nieuwe raadsperiode zijn er twee hoofdlijnen in de voorbereiding op de nieuwe raadsperiode:

  1. Om te weten hoe de gemeente werkt, welke instrumenten raadsleden hebben en hoe belangrijke onderwerpen als gemeentefinancien, energietransitie en ruimtelijke ordeningsvraagstukken in elkaar zitten is er de digitale leeromgeving voor raadsleden. Deze bevat een honderdtal filmpjes, handreikingen, stappenplannen en een 12-tal leerlijnen, die toegankelijk zijn voor iedereen, waaronder:
  1. Om als raadslid en raad sterk en krachtig van start te gaan, gaan de Klaar voor 4 jaarbijeenkomsten vooral over vragen als wat voor raadslid wil ik zijn, wat voor gemeenteraad willen wij zijn, hoe gaan we als raadsleden met elkaar om en hoe bepaal ik als raad de koers van de gemeente en voer ik controle uit? Het vraagstuk macht en tegenmacht speelt een belangrijke rol voor hoe raadsleden hun raadswerk met gezag en effectief kunnen uitvoeren en hoe raadsleden een sterke raad kunnen zijn. Negen hoofdthema’s maken daarbij het verschil en de vragen waar het dan om gaat, zoals informatievoorziening, regionale samenwerking, voorzitterschap, het gebruik van hulptroepen als rekenkamer, accountant en Ombudsfunctie zijn terug te lezen in de 9 Raadstegels die de basis vormen vormen voor een sterke, krachtige raad.
  2. Ook is er een informatiekaart beschikbaar met tips van raadsleden voor raadsleden hoe kandidaat-raadsleden succesvol kunnen zijn. 

Meer informatie

De Klaar voor 4 jaar bijeenkomsten worden georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in samenwerking met de Vereniging van Griffiers, VNG en VNG Connect en mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het doel van deze bijeenkomsten is om alle kandidaat-raadsleden voor te bereiden op de nieuwe raadsperiode zodat de nieuwe gemeenteraad goed en krachtig van start kan gaan.