Inspiratiebundel Informatieveiligheid: start blijvende dialoog op informatieveiligheidsvlak

Inspiratiebundel Informatieveiligheid: start blijvende dialoog op informatieveiligheidsvlak

De dialoog over informatieveiligheid moet worden aangegaan met elkaar en de samenleving. Dit staat in de Inspiratiebundel 'Informatieveiligheid' die is ontwikkeld op initiatief van de Taskforce Bestuur & Informatieveiligheid Dienstverlening (BID). 

In samenwerking met diverse deskundigen heeft de Taskforce BID een verdieping van complexe sturingsvraagstukken op het gebied van informatieveiligheid gepubliceerd in de vorm van een inspiratiebundel ‘Informatieveiligheid’. De bundel heeft als doel zowel inspiratie als concrete input te bieden voor de voortgaande dialoog over sturing op informatieveiligheid tussen bestuurders en topmanagers.

Dialoog over sturing op informatieveiligheid

Uit de bundel blijkt hoe belangrijk het is dat we ook de dialoog aangaan. Met elkaar en met de samenleving, met name over belangrijke ontwikkelingen die ‘De Agenda’ van Informatieveiligheid zullen bepalen. De dienstverlening van overheden zal zich ingrijpend ontwikkelen. Hoe houden we deze belangrijke ontwikkelingen ‘informatieveilig’? Samenwerking, zo blijkt uit de bundel, is voor die informatieveilige ontwikkeling en voor die dialoog wezenlijk, want de ingrijpende digitalisering raakt alle overheidslagen.

Hier kunt u het artikel van Taskforce Bid over de bundel lezen en de bundel kunt u hier downloaden.