Instemming raad vereist voor nieuw stembiljet

Instemming raad vereist voor nieuw stembiljet

Wanneer de gemeenteraad akkoord gaat, kan er bij de komende herverdelingsverkiezingen in november 2021 en de raadsverkiezingen voor de gewone raadsverkiezingen van 2022 in maart met een nieuw elektronisch telbaar stembiljet worden gestemd.

Een wetsvoorstel met die strekking wordt door minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) eind september in de Tweede Kamer besproken. Deze wet moet het mogelijk maken dat er in een aantal gemeenten tijdens de komende herverdelingsverkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen geëxperimenteerd wordt met een nieuw, kleiner en elektronisch telbaar stembiljet. Voorwaarde daarbij is dat de betrokken gemeenteraad instemt met deelname aan het experiment. Op deze wijze is volgens de minister de ’lokale democratie’ betrokken. 

Het is de bedoeling dat bij drie achtereenvolgende verkiezingen met de nieuwe biljetten geëxperimenteerd wordt in vier gemeenten. Na ieder experiment zal worden gekeken of een groter aantal gemeenten mee kan doen. De kosten komen voor rekening van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Meer informatie


Klik hier voor het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.