Instrument voor gemeenteraden bij herbenoemen burgemeester

Instrument voor gemeenteraden bij herbenoemen burgemeester

Gemeenteraden die hun burgemeester willen herbenoemen kunnen gebruik maken van de burgemeesterstool van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Dit instrument geeft een stappenplan om het gesprek met de burgemeester aan te gaan over zijn of haar functioneren. 

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden wil met de burgemeesterstool voor de herbenoeming van de burgemeester het belang van goede gesprekken over het functioneren van de burgemeester met de burgemeester onderstrepen. Dit instrument biedt raadsleden concrete handvatten om de relatie van de gemeenteraad met de burgemeester zodanig in te richten dat er sprake is van een gesprek waarin plaats is voor gerichte feedback op het functioneren van de burgemeester.

Burgemeesterstool

Raadsleden die lid zijn van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden kunnen gebruik maken van de volledige burgemeesterstool via deze link. Raadsleden die geen lid zijn van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden kunnen beperkt gebruik maken van het instrument. Wanneer zij meer informatie willen, graag mailen naar info@raadsleden.nl