Instrument voor gemeenteraden voor benoemen griffie(r)

Instrument voor gemeenteraden voor benoemen griffie(r)

De gemeenteraad is de werkgever van de griffier en de medewerkers van de griffie. Elke gemeenteraad heeft daarom een werkgeverscommissie die de rol van werkgever vervult jegens de raadsgriffier en de medewerkers van de raadsgriffie. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden vindt het belangrijk dat raadsleden hier bewust van zijn en heeft een werkgeverstool ontwikkeld om tot een goede invulling van de werkgeversrol te komen.

De werkgeverstool bestaat uit een trappenschema en vormt de basis voor de inrichting van de werkgeversrol in gemeenten. Afhankelijk van de vraag waar een gemeenteraad mee zit dient zij op basis van het schema een stap voorwaarts te zetten op de trap of eerst een stapje terug te doen. Het trappenschema biedt raadsleden niet alleen inzicht in de volgordelijkheid der dingen, maar biedt hen tevens een checklist. 

Werkgeverstool

De complete werkgeverstool is via deze link raadplegen. Wanneer men meer informatie wil kan een mail worden gestuurd naar info@raadsleden.nl.

Filmpjes werkgeverscommissie

Petra Habets Advies & Ontwikkeling heeft in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden voor werkgeverscommissies enkele korte filmpjes gemaakt waarin raadsleden vertellen over hun ervaringen met hun rol als werkgever. Deze filmpjes gaan in op de samenstelling van de commissie, de opzet van de gesprekscyclus, de ontwikkeling van de griffier, het werkgeverschap van de griffie als geheel, ondersteuning door P&O, de werving van de griffier en de afstemming met de rest van de gemeenteraad. Deze filmpjes zullen binnenkort verschijnen en te bekijken zijn via de website.