Instrumentenkoffer voor agressie tegen en bedreiging van raadsleden

Instrumentenkoffer voor agressie tegen en bedreiging van raadsleden

Raadsleden, burgemeesters en wethouders die te maken krijgen met agressie kunnen de Toolkit Veilig Bestuur raadplegen. Deze instrumentenkoffer biedt politici ondersteuning om zich hiertegen op te stellen.

De Toolkit Veilig Bestuur maakt deel uit van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ die loopt van dit najaar t/m maart 2016 en is ontwikkeld door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Veiligheid & Justitie, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de Wethoudersvereniging en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

Onderdelen Toolkit

De Toolkit bevat onder meer:

  • een telefoonnummer van de Vertrouwenslijn (0800-2800 200) dat politieke ambtsdragers en hun gezinsleden kunnen bellen als ze te maken krijgen met agressie en bedreiging.
  • een training voor burgemeesters om te leren omgaan met intimidatie en bedreiging.
  • een training voor het bespreekbaar maken van agressie en geweld binnen het college of in de gemeenteraad.
  • een stappenplan dat politieke ambtsdragers laat zien wat zij kunnen doen tijdens en na een incident en biedt hen aanknopingspunten bij het opstellen van beleid om agressie tegen te gaan.
  • een overzicht van de Eenduidige Landelijke Afspraken tussen politie, Openbaar Ministerie en BZK over onder meer hogere strafeisen en het met prioriteit oppakken van dit soort zaken.

Raadsleden kunnen ook altijd contact opnemen met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden in het geval zij te maken krijgen met agressie, geweld, intimidatie en bedreigingen. Wie meer wil weten over de Toolkit, of alle documenten wil bekijken die onderdeel uitmaken van de instrumentenkoffer kan terecht op deze site van agressievrijwerk.nl.