Integriteit doe je als raad in geheel

Integriteit doe je als raad in geheel

Integriteit is een zaak voor de gehele gemeenteraad. Het is als raad belangrijk om een gemeenschappelijke visie te hebben over dit thema. Dit drukte Marc de Droog van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) maandagavond 24 november de aanwezigen op de ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden op het hart tijdens zijn presentatie over integriteitsbewustwording.   

De raad dient gezamenlijk een visie te ontwikkelen op het gebied van integriteit en hierbij afspraken te maken waar de raadsleden zich allemaal aan moeten houden. Het is belangrijk om afspraken te maken over onderlinge omgang, maar er moet onderling wel voldoende ruimte blijven voor politieke inhoud en stijl, merkte De Droog op. Een stevige stijl van debatteren is prima, maar dit moet wel met respect voor elkaar gebeuren.

Voorbereiden

Het is ook belangrijk dat de gemeenteraad voorbereid is op eventuele integriteitsschendingen, zo benadrukte De Droog. Organiseer daarom als raad gezamenlijke sessies om schendingen met elkaar te bespreken. ’Bereid je als raad voor op de wethouder met losse handjes’, aldus Marc de Droog. Hij adviseerde daarom ook dat raadsleden risico’s en dilemma’s bespreken. Ook is het verstandig dat raadsleden het onderzoeksprotocol vaststellen dat in werking moet treden wanneer het vermoeden bestaat dat er sprake is van een integriteitsschending.

Evalueren integriteitsbeleid

Ten minste eenmaal per jaar dient de gemeenteraad het integriteitsbeleid voor politieke ambtsdragers te evalueren, zo schrijft de handreiking integriteit van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Heeft uw gemeenteraad het integriteitsbeleid tegen het licht gehouden? Of gebeurt nog in de komende maand aan de hand van de jaarlijkse rapportageplicht door de burgemeester?