Integriteit is niet sexy bij gemeenteraden

DEN HAAG – Integriteit is geen sexy onderwerp voor gemeenteraden. Peter Otten, voorzitter van Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, bepleit dat raadsleden regelmatig met elkaar in gesprek moeten gaan. ‘Durven raadsleden elkaar aan te spreken als ze iets geks zien?’, zo legt Peter Otten de bal bij de gemeenteraad.

Volgens de voorzitter van Raadslid.Nu is aandacht voor integriteit een kwestie van opvoeden en opletten. De gemeentewet geeft de grote lijnen aan: geen risicovolle nevenfuncties en geen verboden handelingen verrichten. In de praktijk gaat het volgens hem om leiderschap en natuurlijk gezag in gemeenteraden die vaak weinig zin hebben in het onderwerp integriteit. ‘Het is geen sexy onderwerp, het is ook geen rocketscience. Het moet wel gewoon gebeuren’, aldus Otten in een artikel in NRC waarin wordt ingezoemd op de problemen in de Rotterdamse deelgemeente Feijenoord. Daar moest vorig jaar voor de zomer het gehele door de Turkse PvdA gedomineerde stadsdeelbestuur aftreden na een onderzoek over integriteit en belangenverstrengeling.

Allochtoon en autochtoon

In hetzelfde artikel stelt de Amsterdamse politicoloog Andre Krouwel dat integriteit en belangenverstrengeling geen exclusief probleem is van allochtonen. ‘Het CDA in het zuiden van Nederland zorgt ook voor subsidie van de carnavalsvereniging of een goedkope locatie voor de Schutterij, in ruil voor stemmen. Dacht je dat de VVD in Wassenaar de ondernemers niet bevoordeelt ?’

Nieuwe Kuip

Clientelisme is in Rotterdam ook breder dan de Turkse en Marokkaanse bevolkingsgroepen die vanuit de culturele achtergrond van hun landen van herkomst hechten aan het beginsel van je-doet-wat-voor-elkaar. ‘Clientelisme ligt altijd op de loer’, zegt Ronald Motta, van 1998 tot 2010 gemeenteraadslid voor de PvdA in Rotterdam: ‘Denk niet dat rond de voorgenomen bouw van een nieuwe Kuip niet allerlei vastgoedondernemers en voetbalclubs druk probeerden uit te oefenen op politici. De vraag is: blijf je binnen de regels?’

Raadslid.Nu besteedt als belangenorganisatie voor raadsleden uitgebreid aandacht aan het onderwerp integriteit. Vorig jaar traden er zeker zes raadsleden af vanwege belangenverstrengeling. Raadslid.Nu roept gemeenteraden op – conform de handreiking integriteit – minimaal 1 keer per jaar integriteit als onderwerp in de raadsvergadering te bespreken. Komende zomer organiseert Raadslid.Nu vier regionale bijeenkomsten over het thema veiligheid. Ook daar gaat het om de rol en positie van gemeenteraden en raadsleden hoe zij veilig en zonder risico van belangenverstrengeling hun ambt kunnen uitoefenen.

Zie hiervoor ook de website Raadsleden en Veiligheid van www.hetccv.nl : http://www.raadsledenenveiligheid.nl/raadsleden-en-veiligheid/veilige-publieke-taak

Voor het artikel in NRC zie: www.nrc.nl 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 3 maart 2014.

Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie. Nog geen lid van de vereniging? Aanmelden kan hier