Integriteit: let er op bij de selectie van kandidaat raadsleden

Integriteit: let er op bij de selectie van kandidaat raadsleden

Infiltratie van de lokale politiek door de onderwereld vormt een reële bedreiging voor de lokale democratie. Als de integriteit van de raad in het geding komt schaadt dat het vertrouwen in de lokale democratie.Houd daar rekening mee bij de selectie van kandidaat raadsleden.

Enkelingen die zichzelf op dubieuze wijze een voordeel denken te kunnen doen door raadslid te worden, kunnen een zeer negatieve invloed hebben op het imago van de lokale politiek. Het is belangrijk om al vroeg in de selectieprocedure voor kandidaat raadsleden aandacht te besteden aan de integriteit. 

Integriteitstoetsing kandidaat-raadsleden

De bijgewerkte ‘Handreiking integriteitstoetsing kandidaten voor decentrale politieke partijen’ van het ministerie van BZK biedt een overzicht van methoden die gebruikt kunnen worden bij het toetsen van de integriteit en integriteitsrisico’s van potentiële kandidaten. De handreiking bevat bijvoorbeeld een sjabloon integriteitsvragenlijst waarmee integriteit getoetst kan worden voorafgaand aan- en tijdens een selectiegesprek.
Dit sjabloon bevat vragen over onder andere beroep en nevenfuncties van de kandidaat-politieke ambtsdrager, (financiële) belangen, beroep en nevenfuncties van partner en familieleden en een eventuele relatie met lokaal bestuur.

Uw ervaringen

Hebt u toen u uzelf kandidaat stelde dergelijke informatie moeten verstrekken? U kunt bijdragen aan de integriteit van uw fractie door na te denken over hoe u dit proces ervaren heeft en suggesties doen voor verbeteringen.  

Integriteitstoetsing als raadslid

Ook als de raad verkozen is, blijft integriteit van belang. De handreiking integriteitstoetsing raadt aan om jaarlijks binnen de fractie gesprekken te voeren over integriteit, en biedt daarvoor een set van 25 dilemmakaarten die kunnen helpen het gesprek op gang te brengen.

De dilemmakaarten beschrijven veelvoorkomende problematische kwesties waar fractieleden mee te maken kunnen hebben, zoals omgaan met vertrouwelijke informatie en belangenverstrengeling. Ze gaan over herkenbare kwesties die in de praktijk vaak zo vanzelfsprekend lijken dat ze misschien niet herkend worden als een integriteitsdilemma.

- YouTube  

Meer informatie

Handreiking integriteitstoetsing van kandidaten voor decentrale politieke partijen. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (Zie pagina 23 voor dilemmakaarten)

Artikel op de site  Weerbaar-bestuur.nl