Integriteit raakt raadsleden zelf

DEN HAAG – Raadsleden zijn dit jaar in toenemende mate onder vuur komen te liggen vanwege belangenverstrengeling en integriteitskwesties. Zeker vier raadsleden moesten hun zetel opgeven vanwege integriteitskwesties.

De spraakmakendste kwestie betrof het Utrechtse PvdA’er Bert van der Roest die vorige maand vanwege ontvreemding van geld van de daklozenkrant zijn raadszetel moest opgeven. In Brabant en Gelderland moesten drie raadsleden hun raadslidmaatschap opzeggen vanwege werkzaamheden die zij verrichtten voor de gemeente waar zij raadslid zijn.

De meerderheid van de raad van Oost-Gelre kwam tot het besluit het vertrouwen in raadslid Frank Beurskens (VVD) op te zeggen na een debat over de nevenfunctie van Beurskens. Hij kwam in opspraak omdat hij namens het bedrijf waar hij werkzaam is contracten met de gemeente heeft gesloten. De gemeentewet verbiedt dit voor een raadslid. Om een vergelijkbare reden moest CDA-raadslid Pieter Vervoort zijn raadslidmaatschap in Helmond neerleggen. Hetzelfde gebeurde met Wim van Dijk (Partij Nieuw Laarbeek).

Wegwerkzaamheden voor de gemeente

In het Brabantse Someren kwam Bart de Groot (Gemeenschapslijst Someren-Eind en Sluis XIII) in opspraak. Een ruime meerderheid vond weliswaar dat hij de gemeentewet had overtreden, maar de raad stuurde zijn collega niet weg. De Groot had volgens de andere fracties niet integer gehandeld door als zzp'er wegwerkzaamheden uit te voeren in zijn eigen gemeente. Christian van den Berg (Algemeen Belang Laarbeek) werd van een gelijksoortige beschuldiging van het overtreden van de integriteitsregels vrijgepleit. Verder kwamen er diverse (deel)raadsleden in opspraak, onder wie Serdar Cicek, deelraadslid van de PvdA in Rotterdam Feijenoord naar aanleiding van een integriteitsrapport van BING.

Handreiking integriteit voor raadsleden

Om de vraagtekens omtrent integriteit en belangenverstrengeling van raadsleden te voorkomen heeft de griffie van gemeente Amstelveen een ‘Handreiking Integriteit voor Raadleden’ gemaakt. Hoewel het raadlidmaatschap formeel een deeltijdfunctie is, moet het raadslid zich bewust zijn dat de representativiteit als raadslid, fulltime is.

Deze maand houdt Raadslid.Nu vier regionale bijeenkomsten over veiligheid. Ook daar wordt de positie van raadsleden –  met het oog op belangenverstrengeling en veiligheid – besproken. Opgeven voor deze bijeenkomsten kan via: http://www.raadslid.nu/content/aanmelding-regiocongressen

Over de kans op belangenverstrengeling en niet integer handelen en wat er mee te doen, berichtte Raadslid.Nu op: 9 oktober, 26 september, 24 april.

Dag van de Integriteit 2013

Integriteit is dus niet alleen een zaak van bestuurlijke integriteit in de gemeente, ook al zijn de voorbeelden daarvan het meest spraakmakend: denk aan de kwestie-Van Rey (Roermond) en het gedwongen aftreden van de Vlissingse burgemeester René Roep vanwege een declaratiekwestie. Op de dag van de integriteit 2013 wordt over bestuurlijke integriteit gesproken, Deskundigen zullen hun ervaring daar delen met het publiek op een dag die voornamelijk in het teken staat van integriteit van bestuurders, maar ook van raadsleden die in de gemeenteraad het hoogste bestuurlijke orgaan in de gemeente vormen.

De Dag van de Integriteit wordt sinds 2009 georganiseerd door BIOS, het Bureau Integriteitbevordering Openbare Sector. Het congres vindt plaats in het Mediaplaza in Utrecht en heeft tot doel het stimuleren van de bewustwording over een integere overheid (http://www.integriteitoverheid.nl/kenniscentrum/kenniscentrum-vervolg/entiteit/bios-nieuws/details/dag-van-de-integriteit-2013.html).