Integriteit vraagt samenwerking raad, griffier en burgemeester

DEN HAAG – Het onderwerp integriteit en aandacht voor belangenverstrengeling voor raadsleden vraagt voor een effectieve aanpak samenwerking van de gemeenteraad, de griffier en de burgemeester. Dit is een van de vier aanbevelingen in het rapport van Raadslid.Nu, getiteld: ‘Integriteit en belangenverstrengeling scherper op het netvlies van raadsleden’. 

De samenwerking tussen raad, griffier en burgemeester zou gestalte kunnen krijgen door het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten over het onderwerp integriteit en (schijn van) belangenverstrengeling. Ook een maandelijkse rubriek waarin raadsleden, burgemeesters en griffiers ingaan op het onderwerp integriteit en de valkuilen en dilemma’s van schijn van belangenverstrengeling kan het onderwerp scherper op de agenda van raadsleden krijgen. 

Aanleiding voor het rapport zijn vier bijeenkomsten die Raadslid.Nu heeft gehouden over de valkuilen en dilemma’s van integriteit en belangenverstrengeling. Deze bijeenkomsten voor raadsleden vonden plaats in Almere, Den Haag, Cranendonck en De Wolden. Rapporteur Hannah Kisman doet de aanbeveling dat het de moeite waard is om ook in het westen en het midden van het land een bijeenkomst voor raadsleden te houden over het thema integriteit en belangenverstrengeling. 

Geheimhouding

Een belangrijk en heikel onderwerp voor raadsleden, zo bleek in de bijeenkomsten, is het onderwerp geheimhouding. Raadsleden worstelen met het onderwerp geheimhouding en hebben daarover diverse vragen. Wanneer moet een onderwerp geheim zijn en wanneer niet? En wie beslist dit? Wordt de raad niet onder druk gezet om zaken geheim te houden en hoe ga je daar als raad mee om? Raadsleden, zo is uit onderzoek gebleken, vinden de motivatie van geheimhouding van stukken van de colleges van burgemeester en wethouders onvoldoende.  Per gemeente is het anders geregeld, maar de boodschap was ook duidelijk: de gemeenteraad heeft het laatste woord. 

Vertrouwenslijn

Raadsleden kunnen in het geval van integriteitskwesties, bedreigingen en intimidatie (die zich kunnen voordoen bij belangenverstrengeling) niet alleen richten tot de burgemeester. Zij kunnen zich ook wenden tot de Vertrouwenslijn (via 0800 2800 200 of via: http://www.devertrouwenslijn.nl/). 

Rapport Integriteit en belangenverstrengeling scherper op het netvlies van raadsleden

Wie het verslagrapport van de vier bijeenkomsten over de dilemma’s en valkuilen van integriteit en belangenverstrengeling voor raadsleden in Almere, Den Haag, Cranendonck en De Wolden terug wil lezen, kan dat door hier te klikken. 

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden,12 maart 2015.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 35 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 75 euro. Aanmelden kan hier

Voor meer informatie over Raadslid.Nu: www.raadslid.nu