Integriteitsonderzoek naar raadsleden en bestuurders wildwest

Integriteitsonderzoek naar raadsleden en bestuurders wildwest

Voor onderzoek naar de integriteit van politieke ambtsdragers, zoals raadsleden en wethouders, is ‘nauwelijks iets geregeld’. Er is geen rechtsbescherming en evenmin is er een ‘hogere’ instantie die de feiten uit het integriteitsonderzoek nog eens beoordeelt, weegt en van een nieuw oordeel voorziet.

Over dit knelpunt, een bijna wildwest-achtige aanpak van de organisatie en rechtsbescherming bij integriteitsonderzoek, wil minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk graag van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden advies hoe het beter kan. Voor ambtenaren is de rechtsbescherming goed geregeld. Ambtenaren die voorwerp van integriteitsonderzoek zijn kunnen in beroep bij de Centraal Raad voor Beroep.

Twee oplossingen

Volgens onderzoekers van de Universiteit van Tilburg zijn er twee mogelijke oplossingen:

  1. De kwaliteit van de onderzoekers die de integriteitsonderzoeken uitvoeren moet gekoppeld worden aan klachtenprocedures en tuchtrechtprocedures;
  2. Er zou een nieuwe instantie voor beroep en rechtseenheid voor integriteitsonderzoek naar politieke ambtsdragers moeten worden gemaakt.

Minister Plasterk twijfelt of de “Tilburgse” oplossingen de beste zijn. Hij heeft de Nederlandse Vereniging van Raadsleden per brief uitgenodigd om aan te geven wat voor raadsleden de beste oplossing is.

Afgelopen jaar zijn een 6-tal raadsleden moeten opstappen vanwege (schijn van) belangenverstrengeling. De raad oordeelt ook en is soms ook (indirect) opdrachtgever van onderzoeken naar de integriteit van wethouders; dergelijke onderzoeken moeten vaak onder forse tijdsdruk worden opgeleverd.

Reageren

Raadsleden die hun mening willen geven over de vraag hoe de rechtsbescherming voor raadsleden, wethouders en burgemeesters die onderwerp zijn van integriteitsonderzoek het beste kan worden geregeld, kunnen dat laten weten per mail aan: info@raadsleden.nl. Indien raadsleden liever telefonisch een toelichting geven kan dat ook. Stuur dan een mail naar hetzelfde adres en geef aan dat u wilt worden gebeld.

Voor het rapport ‘Omwille van geloofwaardigheid’ van de Universiteit van Tilburg, zie:

http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/11/06/rapport-integriteitsonderzoek-tilburg/rapport-integriteitsonderzoek-tilburg.pdf