Integriteitsvragenlijst als veiligheidsklep naast cv

Integriteitsvragenlijst als veiligheidsklep naast cv

DEN HAAG – Het is cruciaal om voldoende inzicht te hebben in mogelijk integriteitsrisico’s bij kandidaat-raadsleden Politieke partijen doen er verstandig om niet alleen te vertrouwen op het cv en algemene informatie van een kandidaat-raadslid maar de kandidaat ook een integriteitsvragenlijst in te laten vullen.

Met een integriteitsvragenlijst worden de mogelijke integriteitsrisico’s bij de kandidaten in kaart gebracht. De vragen hebben onder andere betrekking op nevenfuncties, persoonlijke (financiële) belangen, eventuele relatie met de gemeente/provincie, beroep en nevenfuncties van partner en familieleden. Een aantal vragen kunnen ook inzicht geven in uitval om zo ‘’spookvertegenwoordiging’’ te voorkomen. De antwoorden van de vragen moeten altijd goed gewogen worden. Het kan immers zo zijn dat een nevenfunctie voor een kandidaat -raadslid als volksvertegenwoordiger anders uitpakt dan voor een raadslid dat wethouder wordt of een kandidaat die een bestuurlijke politieke functie wil vervullen.

Toepassing van vragen

Het is belangrijk dat een kandidaat voldoende tijd heeft om de vragenlijst voorafgaand aan het selectiegesprek in te vullen. Dit is bij voorkeur minimaal een week.  Als aanvulling op de vragenlijst is het mogelijk de vuistregels integriteit toe te voegen en door de kandidaat te laten ondertekenen. Raadslid.Nu schreef hier het volgende over: zie link. De vragenlijst is mogelijk aan de lange kant, maar desondanks wordt er geadviseerd om geen vragen over te slaan.

Integriteit politieke partijen

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft begin 2017 de handreiking gepubliceerd omtrent de integriteitstoetsing van kandidaten voor politieke partijen in het lokaal bestuur. Door deze handreiking hoopt de minister de kwaliteit van de integriteitstoetsing te kunnen verbeteren. De volledige handreiking is te vinden via deze link.

Serie over integriteit voor nieuwe raad

Raadslid.Nu  besteedt aandacht aan de handreiking integriteitstoetsing voor politieke partijen in het lokaal bestuur. In vijf afleveringen worden de handreiking van de minister toegelicht. Dit bericht is de derde aflevering. Eerder verschenen:

Afspraken over integriteit selectiecommissie van belang

Vuistregels voor een integere kandidaatstelling

Bron: Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, 12 april 2017.

Social media: Raadslid.Nu is ook te volgen op Twitter (@RaadslidNu), Facebook en Linkedin.

Raadslid.Nu is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en staat voor een sterke en krachtige positie van gemeenteraden ten behoeve van het functioneren van de lokale democratie.

Wist u dat sinds de wijziging van het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden, de gemeente de contributie van de beroepsvereniging vergoedt, waarvan een raadslid in verband met de uitoefening van zijn functie lid is.

Nog geen lid van de vereniging? Een collectief lidmaatschap kost maar 45 euro per persoon en commissieleden en fractieondersteuners vallen, wanneer zij ook aangemeld zijn, binnen een collectief lidmaatschap. Het individueel lidmaatschap kost 80 euro. Aanmelden kan hier!