Interview over burgerbegroting Maastricht 2022

Interview over burgerbegroting Maastricht 2022

Afgelopen oktober werd de burgerbegroting van 2022 in Maastricht definitief afgerond. Dankzij de inzet van 175 betrokkenen zal er in 2023, 300.000 euro worden verdeeld over 38 projecten. De gekozen projecten richten zich voornamelijk op de verdere vergroening van de stad. Daarnaast zal er gefocust worden op het stimuleren van verbinding en ontmoeting in de wijken.

Om meer te leren over dit bijzondere participatietraject, is de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden afgelopen zaterdag tijdens de bijeenkomst Burgerparticipatie in gesprek gegaan met raadslid én één van de betrokkenen, Claudia Demas.

Waarom is juist voor een burgerbegroting gekozen als vorm van participatie?

Allereerst lopen er in Maastricht al diverse vormen van burgerparticipatie. Een burgerbegroting zit daar echter niet tussen. Dit idee van participatie sprak ons al langer aan. Een bezoek aan Antwerpen gaf het laatste zetje. We zijn daar in aanraking gekomen met een groots opgezette burgerbegroting, waarbij Antwerpen maar liefst 10 procent van het budget ‘uit handen geeft’ aan de burgers. Wij waren daar dusdanig van onder de indruk dat we dat zelf ook wilden proberen. Daarnaast vind ik het van belang dat inwoners zien dat het vormen en uitvoeren van beleid niet altijd makkelijk is. Op deze manier zien inwoners dat ook wij proberen ons uiterste best te doen.

Hoe zijn de burgers bij dit participatietraject bereikt?

Er is aan alle inwoners van Maastricht een brief gestuurd met de uitnodiging of ze deel willen zijn van een panel. Dit om invloed uit te oefenen op het gemeentebeleid in de vorm van een burgerbegroting. De brief hebben we laten ondertekenen door de burgemeester, om aan te geven dat het een uitnodiging met belang is. Deze zelfde boodschap is ook verspreid via de website van de gemeente en de social media kanalen. Omdat niet iedereen via deze manieren bereikt wordt, zijn we ook de straten afgegaan om ook de minder mobiele inwoners te bereiken.

Hoe was de samenstelling van de burgers die mochten beslissen over de begroting?

Het merendeel van de mensen had de middelbare tot seniore leeftijd. De jongeren zijn bij deze burgerbegroting helaas minder betrokken geweest. Dat vind ik persoonlijk jammer om te zien, mede daarom hebben we besloten om in de toekomst de participatiemogelijkheden bij jongeren nog beter onder de aandacht te brengen. Dit willen we doen via scholen, universiteiten en waar het budget het toelaat, een grote(re) social media campagne.

Zijn de betrokken ambtenaren vanaf het begin betrokken?

De ambtenaren die betrokken zijn bij deze vorm van burgerparticipatie zijn vanaf de start van het project betrokken geweest. Dit is gedaan om te controleren of de projecten én het proces wettelijk uit te voeren zijn. Niet elke burger of raadslid bezit namelijk de kennis om dit soort specificaties te doorgronden. Ze zijn daarom het gehele project aan de voorkant meegenomen.

Wat als de begroting met uitkomsten komt die voor de raad of voor andere bewoners ‘ongewenst’ zijn?

Voor zulke situaties zijn diverse veiligheden ingebouwd. Er zijn namelijk kaders waar de begroting binnen moet blijven. Zo mogen eventuele resultaten logischerwijs niet in strijd zijn met de wet. Maar binnen de wet zijn de inwoners vrij om dingen wel of juist niet te doen.

Meer informatie

Om te leren van goede voorbeelden van participatie, kijk op onze themapagina en op de website Raad in Beweging.

Wie tips of adviezen heeft hoe de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden om dient te gaan met de vraagstukken van participatie stuur ons svp een mail aan: info@raadsleden.nl