Investeer meer in commissieleden

Investeer meer in commissieleden

Commissieleden oftewel burgerleden hebben een belangrijke rol in het ondersteunen van raadsleden. Het is daarom nodig dat er meer in commissieleden wordt geïnvesteerd. Dat kan bijvoorbeeld door een verhoging van de vergoeding en een vast, duidelijk vergoedingensysteem.

Dat zijn twee van de zes aanbevelingen van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden om de ondersteunende rol en positie van commissieleden in de lokale democratie te versterken. De aanbevelingen zijn gedaan naar aanleiding van gesprekken die de vereniging heeft gevoerd met commissieleden, griffiers en raadsleden.

Onduidelijke rol

Er zijn bijna veertig verschillende benamingen voor commissieleden, die ook verschillende rollen weerspiegelen, zoals burgerlid, steunfractielid, fractievertegenwoordiger, etc. Dit maakt de rolomschrijving van commissieleden soms onduidelijk.

Belangrijke functie

Het is steeds moeilijker om commissieleden, die geen raadslid zijn, te vinden, aangezien er steeds meer kleine fracties zijn en de kans om door te stromen naar het raadslidmaatschap kleiner is. Maar ze zijn juist van groot belang vanwege de toenemende complexiteit van dossiers en de hoge werkdruk van raadsleden, omdat commissieleden belangrijk voorwerk doen voor raadsleden.

Gelijkwaardige vergoeding

Een meerderheid van de commissieleden heeft in de gesprekken aangegeven zich gelijkwaardig te voelen aan raadsleden. Commissieleden vinden dat hun vergoeding beter in verhouding moet staan met die van raadsleden. Commissieleden geven aan ook behoefte te hebben aan meer erkenning voor hun werk.

Aanbevelingen

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden doet zes aanbevelingen om de rol en positie van commissieleden (burgerleden) in de lokale democratie te versterken:

  1. Vergoedingssysteem voor commissieleden: een vaste maandelijkse vergoeding in plaats van een vergoeding per vergadering.
  2. Verhoging van de vergoeding voor commissieleden: een hogere vergoeding zal de werving van commissieleden bevorderen en hun werk beter waarderen.
  3. Rolomschrijving van commissieleden: voorkom verwarring door duidelijke definitie van de rol van commissieleden.
  4. Investeren in commissieleden: vanwege de belangrijke rol van commissieleden moet meer in ze geïnvesteerd worden.
  5. Belastingvrije vergoeding: verhoog de motivatie van commissieleden door de vergoeding belastingvrij te maken.
  6. Waardering voor commissieleden: meer erkenning voor het werk van commissieleden.

Meer informatie

Voor het rapport, klik hier.